Maritime Hotspots

In november 2012 is het programma Maritime Hotspots officieel gestart. Doel van het programma Maritime Hotspots is om een intensievere samenwerking met belangrijke maritieme regio’s in de wereld te bewerkstelligen. De focus ligt hierbij niet alleen op het versterken van de handelsrelaties, maar ook op het creëren van synergie binnen de gebieden innovatie en human capital. Uiteindelijk moet Nederland op de langere termijn in de benoemde Maritime Hotspots gezien worden als vestigingsplaats voor alles wat met de maritieme industrie te maken heeft.

Op 22 oktober 2015 heeft The Next Maritime Hotspots Conferentie plaatsgevonden. De regio’s Zuid-Oost Azië, Golf van Mexico en de Arabische Golf zijn verkozen tot nieuwe maritime hotspots. Brazilië blijft daarnaast een focusland. De bijeenkomst werd georganiseerd in opdracht van Nederland Maritiem Land en de Topsector Water.

Netherlands Maritime Technology (NMT) zet zich actief in op de organisatie van activiteiten in deze Maritime Hotspots en dan met name in de regio Zuid-Oost Azië.