MIIP Internet of Things

Nederland is het eerste land waarbij op nationaal niveau het LoRa netwerk is uitgerold. LoRa staat voor Long Range, Low Power. LoRa sensoren verbruiken weinig stroom en het dataverkeer via het LoRa netwerk is vele malen goedkoper dan dataverkeer over bestaande netwerken. Deze technologie maakt het mogelijk om voorwerpen via sensors en het Internet te laten communiceren. Apparaten kunnen zo met elkaar ‘praten’ en informatie uit de fysieke wereld ontsluiten die vooraf niet toegankelijk was, het zogeheten Internet of Things (IoT). IoT wordt als ‘de toekomst’ beschouwd voor het realiseren van grootschalige data verzameling en informatie verwerking.

Organisator

In een IoT omgeving zijn objecten verbonden met een netwerk en/of het Internet en kunnen individueel geïdentificeerd, getraceerd of gemanaged worden. Om gebruik te kunnen maken van de voordelen van IoT zijn de volgende technische ontwikkelingen nodig: Connectiviteit, sensoren en processoren, data opslag en data-analyse. Daarnaast dient voldaan te worden aan een aantal randvoorwaarden; energie efficiëntie, kosteneffectiviteit, kwaliteit en betrouwbaarheid en veiligheid.

Dit project heeft als doel om toeleverende bedrijven uit de maritieme sector bekend te maken met de technologie en toepassingsmogelijkheden van Internet of Things. Daarnaast worden potentiële maritieme IoT projecten ondersteund bij de verdere ontwikkeling. Indien het wenselijk en relevant is wordt hierbij aansluiting gezocht met de nationale Fieldlabs.

Dit project loopt van februari 2017 tot en met december 2017. Netherlands Maritime Technology (NMT) verzorgt het projectmanagement en werkt samen met de Internet of Things Academy aan de uitvoering (www.iotacademy.nl). Het project is mede mogelijk gemaakt door Stichting Nederland Maritiem Land en het Ministerie van Economische Zaken.