MIIP project Autonoom Varen

Autonoom rijden, vliegen en varen staat volop in de belangstelling. In de toekomst is het denkbaar dat schepen zonder bemanning varen. Meerdere schepen worden vanuit een wal-station of een moederschip gemonitord en aangestuurd. Het concept van autonoom, of beter gezegd bemanningsloos, varen kan kosten verlagen en veiligheid vergroten.

Organisator

Technisch is het al mogelijk om schepen zonder bemanning te laten varen. Schepen worden aangestuurd vanaf de wal en gevoed met informatie over de conditie van de omgeving, het schip en de systemen aan boord.

Op diverse vraagstukken die onderdeel zijn van het autonoom varen zijn al ontwikkelingen in gang gezet. Er is al veel kennis beschikbaar, maar een goede inventarisatie van de behoeften en de knelpunten ontbreekt.

Het onderwerp is als speerpunt benoemd in het Maritieme Kennis en Innovatie Agenda in het thema Slim en Veilig Varen. Het sluit aan op het plan voor een Perspectief programma van fundamenteel onderzoek op dit onderwerp. Het doel is om een Joint Industry Project op te zetten.

Netherlands Maritime Technology (NMT) geeft uitvoering aan het projectmanagement.