MIIP Veiligheid van data

Technologische ontwikkelingen in de maritieme sector bevinden zich steeds meer op het vlak van data-uitwisseling, continue connectiviteit en automatisering. Er is geen twijfel dat deze ontwikkelingen grote voordelen hebben, maar tegelijkertijd neemt de afhankelijkheid van technologie toe. Hiermee ligt ook een weg open voor partijen die oneigenlijk data van derden willen gebruiken of ongewenst invloed willen uitoefenen op systemen en processen.

Organisator

In dit MIIP voorstel wordt dit probleem verkend: Hoe zorgt de maritieme sector ervoor dat data en communicatie, zowel op de werf als aan boord van een schip, veilig wordt en blijft? Hoe kan de sector zich beschermen tegen ‘digitale piraterij’?

Het bijbehorende rapport kunt u downloaden via de volgende link: NMT_Safety of data The risks of cyber security in the maritime sector

Dit project eindigde december 2016, Netherlands Maritime Technology (NMT) verzorgde het projectmanagement.