MIIP Zero Emissie Veerponten

In 2017 is er een coalitie gevormd om de haalbaarheid van zero emissie veerponten in Nederland te onderzoeken. Deze coalitie bestaat uit Twynstra Gudde, Netherlands Maritime Technology, Vereniging van Eigenaren en Exploitanten van Overzetveren in Nederland (VEEON), Stichting ELaadNL, Gemeente Amsterdam, Provincie Zuid-Holland en de Provincie Overijssel. Deze coalitie is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle stakeholders die nodig zijn om de ontwikkeling en succesvolle implementatie van zero emissie veerponten te maken. Opdrachtgevers/concessieverleners, veerpontexploitanten, scheepswerven en maritieme toeleveranciers en elektrische infrastructuur facilitator zijn allen vertegenwoordigd in de coalitie. Zero emissie veerponten kunnen een bijdrage leveren aan het terugdringen van luchtvervuiling en verminderen van de CO2 uitstoot. Hiermee zal de leefomgeving verbeteren en worden bijgedragen aan de klimaatdoelstelling. Daarnaast biedt dit een kans voor de Nederlandse maritieme industrie om zero emissie technieken voor veerponten te ontwikkelen en op grotere schaal toe te passen in de bredere maritieme sector.

De doelstelling van dit MIIP is om de ontwikkeling en bouw van zero emissie veerponten in Nederland te versnellen. Om dit te bereiken;

  • Werken we een aantal concrete cases van zero emissie veerponten verder uit. Dit betreft in ieder geval de ponten in Amsterdam, Rozenburg, Cuijk en Genemuiden.
    Daarnaast zal gekeken worden naar andere vergelijkbare en relevante cases.
  • Organiseren we werksessies met de scheepsbouw industrie om te onderzoeken welke mogelijkheden er voor die cases zijn om innovatief te bouwen. Bijvoorbeeld een modulair concept waarmee kosten bespaard kunnen worden.
  • Onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om innovatief veerpont concessies te verlenen zodat zero emissie als eis opgenomen kan worden.
  • Delen we kennis tussen de verschillende type stakeholders om de gehele keten zo optimaal mogelijk te laten samenwerken.
  • Uitwerken TCO model ter onderbouwing voor ELENA traject.

De beoogde follow up is ELENA traject waarmee voor in totaal aan 30 miljoen euro aan investeringen wordt uitgelokt in zero emissie veerponten. Een dergelijke omvang zorgt ervoor dat er schaalvoordelen kunnen worden behaald en de Nederlandse maritieme industrie een betere positie kan verwerven op het gebied van zero emissie varen. De methodiek van het TCO model die we zullen hanteren zal in de toekomst ook voor andere marktsegmenten kunnen worden ingezet. Onze ervaringen mbt TCO zullen we delen met geïnteresseerden.