Mkb-consulent Maritime Delta

Nederland is het maritieme centrum van Europa en het hart van het cluster bevindt zich in de Maritieme Delta: het gebied van Tweede Maasvlakte tot en met Gorinchem en Werkendam.

Het regionale samenwerkingsverband Maritime Delta is gericht op het opzetten en stroomlijnen van initiatieven in de regio, zodat het maritiem cluster haar toppositie behoudt en versterkt. Maritime Delta werkt aan meer innovatie, voldoende talent en een sterk imago van de maritieme sector.

Partnerschap en activiteiten

Ongeveer de helft van de leden van Netherlands Maritime Technology (NMT) is gevestigd in de Maritime-Delta regio. Vanaf de start van de Maritime Delta is NMT actief betrokken als partner en wordt invulling gegeven aan diverse activiteiten, zoals:

  • Maritime Innovation Experience
    De Maritime Innovation Experience is een jaarlijks event gericht op het mbo en hbo studenten uit de regio. Het doel: Maritieme innovaties in de spotlight zetten, zodat de studenten hun weg naar de sector beter weten te vinden.
  • Organisatie van één of meerdere Ideecafe’s
    In deze bijeenkomsten staan nieuwe ontwikkelingen en innovaties centraal en wordt een podium geboden aan innovatief mkb’ers uit de regio. Voorgaande ideecafés gingen bijvoorbeeld onder andere smart industry, blockchain en emissieloos varen. Dit leidt tot hernieuwd contact en samenwerking tussen verschillende partijen op het gebied van vooruitstrevende maritieme technologieën en toepassingen.
  • Mkb-consulent
    De MKB-consulent helpt mkb bedrijven uit de regio met innovatievragen. Ze verbindt deze bedrijven aan partijen die hen verder kunnen helpen bij hun innovatie-uitdagingen. Dat kunnen intermediairs zijn, maar vooral ook andere bedrijven, kennisinstellingen en studenten. De MKB-consulent is goed op de hoogte van innovatieve projecten en ontwikkelingen in de regio en kan je kosteloos ondersteunen met het vinden van de juiste partij voor je innovatietraject.

In 2019 is een nieuw Maritime Delta programma van start gegaan. In dit regionale samenwerkingsprogramma werken bedrijfsleven, overheid en onderwijs in Zuid-Holland om het maritieme cluster van Zuid Holland te versterken. NMT is één van de partners sinds de start enkele jaren geleden.

Om terug te blikken op het afgelopen programma, delen drie professionals uit de maritieme industrie hun passie voor de sector, en vertellen zij welke Maritime Delta activiteiten hen het meest zijn bij gebleven.

Meer informatie

Kun jij ondersteuning gebruiken bij je innovatietraject of heb je behoefte aan advies over financieringsmogelijkheden voor jouw nieuwe product of dienst? Neem dan contact op met mkb-consulent Sanne de Vleeschhouwer.

Ga voor meer informatie over dit samenwerkingsverband naar www.maritimedelta.nl.