Nieuwe privacy-verplichtingen AVG

In mei 2018 moeten alle organisaties, dus ook (mkb-) bedrijven, voldoen aan nieuwe privacyregels. Dat zijn wettelijke verplichtingen, vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De regels hebben betrekking op gegevens van personen, zoals (potentiële) klanten, medewerkers, leveranciers enz.

De wet stelt strenge eisen aan de omgang met persoonsinformatie. Wie er niet aan voldoet, kan hoge boetes krijgen (oplopend tot miljoenen euro’s). Bestuurders van de onderneming zijn persoonlijk aansprakelijk. De wet eist een inspanningsverplichting. Je moet kunnen aantonen dat je er alles aan hebt gedaan om de privacy te waarborgen. In de praktijk betekent dat: ICT-systemen op orde, beveiliging van computers en telefoons, contracten sluiten met derden over uitwisseling van gegevens, vastleggen wie in de organisatie de persoonlijke gegevens mag inzien en behandelen en instructie van alle personeelsleden.

Maak gebruik van ondersteuning via het AVG-programma

Er is ondersteuning beschikbaar om tijdig al de noodzakelijke maatregelen te nemen. Netherlands Maritime Technology (NMT) biedt het AVG-programma. Een online hulpmiddel dat met jou in 15 stappen alle noodzakelijke maatregelen langsgaat, van aanpassingen van de ICT tot het opstellen van contracten, berichten op de website en instructie van alle medewerkers. Er is ook een speciale versie voor het mkb ontwikkeld. Ingewikkelde wetsteksten zijn vertaald naar praktische handvatten. Als dienstverlening biedt NMT al haar leden 50% korting op het AVG-programma. Ga er snel mee van start, profiteer van de korting en wees voorbereid op de nieuwe verplichtingen. Klik hier voor meer informatie.

Ontvang als lid van NMT een kortingscode t.w.v. 50%


De kortingscode vul je in aan het eind van het bestelproces op www.avgvoorhetmkb.nl. De kosten voor gebruikmaking van het AVG-programma hangen af van de omvang van je bedrijf en het aantal medewerkers. Variërend van €150,- tot €1000,- per jaar (incl. korting).

Starten

Meld je hier aan voor het programma.

Goed om te weten

De Stichting AVG voor verenigingen kan contact leggen met specialisten als er verdere ondersteuning nodig is bij de taken die voortkomen uit het 15-stappenplan. Meer daarover op de website van het AVG-programma.