NOVIMAR

Het Europese innovatieproject NOVIMAR, afkorting voor NOVel Inland waterways transport and MARitime transport concepts, richt zich op onderzoek naar de Vessel Train. Het project wordt gecoördineerd door Netherlands Maritime Technology (NMT) en ondersteund door een bijdrage uit het Europese Horizon 2020 programma.

Deelnemers aan het NOVIMAR-project onderzoeken en ontwikkelen in vier jaar tijd een geheel nieuw transportconcept voor vervoer over water gebaseerd op platooning; de Vessel Train. Een bemande ‘Leader Vessel’ wordt daarbij gevolgd door één of meer ‘Follower Vessels’ met minder of zelfs zonder bemanning. Het verwachte kostenvoordeel zal het gebruik van kleinere schepen rendabeler maken. En daardoor kan meer transport binnen stedelijke gebieden worden verplaatst van de weg naar het water. Behalve toepassing in de binnenvaart worden ook de mogelijkheden voor short sea onderzocht.

Onderwerpen

Onderwerpen die tijdens het project aan bod komen zijn o.a.:

  • kosten-batenanalyse met behulp van een transportmodel
  • navigatie en control technologie
  • nieuwe scheeps- en ladingsbehandelingsconcepten
  • veiligheid, human factor en regelgeving

Consortium

Het consortium bestaat uit 22 projectpartners uit negen Europese landen (waarvan 7 uit Nederland). NMT is coördinator van het programma en levert daarnaast bijdragen aan de kennisverspreiding en het onderzoek naar regelgevingsaspecten.

Naast het consortium is er tevens een Stakeholder Groep in het leven geroepen. In deze groep zijn diverse Europese koepelorganisaties vertegenwoordigd. Deze partijen bestrijken een breed scala aan relevante thema’s, waaronder haven- en transportinfrastructuur en de belangen van werknemers. De Stakeholder Groep zal het NOVIMAR-projectteam gedurende het project voorzien van waardevolle input met het oog op de ontwikkeling en marktacceptatie van de Vessel Train.

Belang van dit project voor uw bedrijf

Het belang van NOVIMAR voor de Nederlandse maritieme sector is meervoudig:

  • De vessel train vergroot het aandeel van transport over water ten opzichte van andere modaliteiten en daarmee de economische waarde voor de sector.
  • Innovatieve, speciaal voor een vessel train ontworpen schepen en systemen, bieden kansen voor Nederlandse scheepswerven en maritieme toeleveranciers.
  • Door nauw betrokken te zijn bij de ontwikkeling van innovatieve transportconcepten hebben de Nederlands scheepswerven en de maritieme toeleveranciers de mogelijkheid om ook bij de toepassingen in de markt op de eerste rij te zitten.

Looptijd

Het project loopt van 1 juni 2017 tot 30 november 2021.

Meer informatie over dit project vind je op www.novimar.eu.