Partnership for International Business: Shipbuilding Cluster Indonesia

In december 2018 hebben een aantal bedrijven, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Netherlands Maritime Technology (NMT) hun handtekening gezet onder het convenant Partners for International Business: Shipbuilding Cluster Indonesia. Hiermee hebben zij zich gecommitteerd aan een driejarig samenwerkingsverband, dat als doel heeft om de marktkansen in de Indonesische scheepsbouwsector te verkennen en marktaandeel in het land te veroveren en te vergroten. NMT is de coördinator van het cluster, en zal, samen met de deelnemende bedrijven en RVO, verschillende activiteiten organiseren in de komende jaren (2019-2021).

Kennisdeling

De Indonesische scheepsbouwsector bestaat uit ongeveer tweehonderdvijftig scheepswerven, die zich zowel met nieuwbouw als met reparatie bezig houden. Veel van deze bedrijven zijn eigendom van de staat. In de afgelopen jaren is de capaciteit van deze werven toegenomen, maar ze hebben te kampen met een gebrek aan kennis en componenten, een tekort aan kwalitatief hoogwaardige reparatiecapaciteit een gebrek aan goede, duidelijke regelgeving. Het is hierdoor lastig om de Indonesische ambitie om grote(re) en complexe(re) te gaan bouwen, waar te maken. Dit is dan ook de kans die het Nederlandse scheepsbouwcluster ziet in Indonesië. Met de Nederlandse kennis en kunde kunnen de Indonesiërs de volgende stap zetten in hun scheepsbouwsector, terwijl de Nederlanders hun marktaandeel hopen te veroveren en te vergroten. De eerste stap is om duurzame relaties op te bouwen tussen Indonesische en Nederlandse stakeholders, zodat men bekend raakt met de Nederlandse innovaties en manier van werken.

Activiteiten

In de komende drie jaar worden verschillende activiteiten ontplooid, zoals het deelnemen aan de beurzen, gezamenlijke fora of workshops, het organiseren van een handelsmissie naar Indonesië en het organiseren van een inkomende handelsmissie naar Nederland. Daarnaast vinden er Government to Government-activiteiten (G2G) plaats, waarbij Nederlandse en Indonesische ministeries met elkaar in gesprek gaan over bijvoorbeeld maritieme regelgeving en standaardisatie. Om de scheepsbouwkennis in Indonesië te vergroten, worden bovendien Knowledge to Knowledge-activiteiten (K2K) georganiseerd. Nederlandse maritieme onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten kunnen bijdragen aan onderwijscurricula en workshops over scheepsbouwthema’s. Verder vindt vanuit de Nederlandse ambassade en met het aanstellen van een lokale liaison, economische diplomatie plaats. Dit houdt onder andere de lobby richting lokale overheid en ondersteuning van de sector in. Voor de externe communicatie wordt gebruik gemaakt van Holland Branding, waardoor het cluster met een herkenbare, uniforme manier naar buiten kan treden.

Deelnemers

Het cluster bestaat tot nu toe uit een gevarieerd gezelschap, met twee scheepswerven, vier maritieme toeleveranciers, een maritieme onderwijsinstelling en een maritiem onderzoeksinstituut. De NMT-leden die zich tot nu toe hebben gecommitteerd aan dit samenwerkingsverband, zijn:

  • Alewijnse Marine
  • CSI Control Systems
  • Damen Shipyards Group
  • Hydromaster Propulsion
  • MARIN
  • Royal IHC
  • STC International
  • Transocean Coatings

Deelname door andere bedrijven is mogelijk. Clusterleden betalen een jaarlijkse coördinatievergoeding van €2000,- per jaar.

Update 14 februari 2019: Bilateral Maritime Forum

In het kader van het in 2016 getekende Memorandum of Understanding tussen de Nederlandse en Indonesische overheid, waarin is afgesproken dat er intensief zal worden samengewerkt op de gebieden maritieme en water, vindt op woensdag 20 februari en donderdag 21 februari het Bilateral Maritime Forum plaats in Jakarta. Namens het cluster zal Erik Salverda (NMT) deelnemen aan dit forum, om de plannen van de Nederlandse scheepsbouwsector toe te lichten, de behoeften en verwachtingen van de Indonesiërs helder te krijgen en contacten te leggen binnen de Indonesische overheid en industrie.