Platform Zero Incidents

NMT gaat samenwerken met het Platform Zero Incidents om de kans op Arbo- en milieu incidenten te verkleinen als een binnenvaartschip aan de werf komt. Door het delen van informatie tussen scheepseigenaar, toeleverancier en werf en het maken van duidelijke afspraken over de verantwoordelijkheden van de verschillende stakeholders kan er veel winst behaald worden.

PZI heeft een actieve werkgroep Scheepswerven en Toeleveranciers waarin ervaringen worden gedeeld en van elkaar wordt geleerd. Daarnaast wordt gezamenlijk gewerkt aan het opstellen van een aantal best practices. Belangrijk punt daarbij is dat het praktisch werkbaar moet blijven.NMT levert een actieve bijdrage aan de werkgroep en de materialen die ontwikkeld worden, komen beschikbaar voor de leden van NMT.