RAMSSES

Het Europese innovatieproject RAMSSES, afkorting voor Realisation and Demonstration of Advanced Material Solutions for Sustainable and Efficient Ships, heeft als doel het bevorderen van de toepassing van innovatieve materialen in schepen, voornamelijk gericht op toepassing van Fibre Reinforced Plastic (FRP) composietmaterialen.

De toepassing van FRP in schepen biedt potentieel veel voordelen; schepen kunnen lichter worden met minder brandstof verbruik tot gevolg composiet roest niet waardoor aanzienlijk minder onderhoud nodig zal zijn. Daarnaast biedt de toepassing van dit materiaal nieuwe ontwerpmogelijkheden in vormgeving en bijvoorbeeld het integreren van sensors in de materialen. Toch worden momenteel voornamelijk plezierjachten, zeiljachten, waterbussen en snelle schepen < 50 m gemaakt van composiet in plaats van staal. Voor grotere schepen blijf het gebruik van composiet vooralsnog beperkt tot onderdelen of militaire toepassingen.

Technisch gezien is het al mogelijk om grotere schepen volledig van composiet materiaal te maken, echter stelt SOLAS dat schepen van staal of een equivalent materiaal dienen te worden gemaakt, waardoor voor elke toepassing opnieuw aangetoond zal moeten worden dat deze equivalent veilig is. Het grootste aandachtspunt hierbij is de brandveiligheid.

Het RAMSSES project streeft na de toepassing van FRP te versnellen door:

  • Ontwikkelen en demonstreren van 13 specifieke maritieme toepassingen (zie figuur), waaronder composiet componenten, dekken, opbouw en een volledige scheepsmoot. Constructies die bijdragen aan de sterkte van het schip worden niet uitgesloten, ook wordt gekeken naar verbindingen met andere materialen en mogelijkheden om reparaties uit te voeren.
  • Valideren van technische eigenschappen, life cycle costs en duurzaamheidsprestaties voor elke toepassing, ook met het doel om een database te ontwikkelen met herbruikbare informatie van testresultaten, materiaaleigenschappen en andere relevante kennis voor toekomstige toepassingen.
  • Vergroten van de innovatiekracht door het opzetten van een platform waarin vergaarde kennis breed beschikbaar gesteld en gedeeld kan worden. Hergebruik van verzamelde informatie zal ook moeten leiden tot het versnellen van marktintroductie.

Rol NMT binnen RAMSSES

De activiteiten van Netherlands Maritime Technology (NMT) in het project richten zich voornamelijk op kennisverspreiding en onderzoek naar regelgeving aspecten, zodat we goed gesteld staan om de belangen van onze leden te behartigen. Op het onderwerp regelgeving is NMT werkpakketleider en worden de volgende doelen gesteld:

  • Het creëren van een overzicht van huidig maritieme raamwerk van regelgeving, inclusief identificatie van obstakels om innovatieve materialen toe te passen.
  • Het ontwikkelen van een fast track to approval; een aanpak waarmee het aantonen van equivalente veiligheid efficiënter en sneller kan worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door gebruik van gestandaardiseerde risico scenario’s, hergebruik van testresultaten van gecertificeerde instituten en door toepassing van aanbevolen alternatieve ontwerpoplossingen die met hulp van betrokken classificatiebureaus worden ontwikkeld.
  • Het opleveren van een strategie / beleidsnotitie om de maritieme regelgeving op lange termijn meer geschikt te maken voor toepassing van innovatieve materialen.

Door nauw betrokken te zijn bij deze ontwikkelingen hebben de Nederlands scheepswerven en de maritieme toeleveranciers de mogelijkheid om ook bij de toepassingen in de markt op de eerste rij te zitten.

Consortium

Het consortium bestaat uit 36 projectpartners uit 12 Europese landen, waarvan 6 uit Nederland (Damen Gorinchem, Damen Schelde Naval Shipbuilding, Infracore Company, Airborne, TNO en NMT). Het is 1 juni 2017 gestart en heeft een looptijd van 4 jaar. Het projectbudget is 13,5 miljoen euro, waarvan 10,8 miljoen euro EU bijdrage uit het EU Horizon 2020 programma.

Meer informatie is te vinden op www.ramsses-project.eu