SMARTYARDS Horizon 2020 Project

In de periode 2013 – 2016 is het Europese Smartyards project uitgevoerd onder regie van NMT en het Duitse CMT. Doelstelling van dat project was het ontwikkelen en onderhouden van een duurzaam netwerk van kleine en middelgrote Europese scheepswerven, ontwerpbureau’s en toeleveranciers. Door goed gebruik te maken van het netwerk zou de productiviteit van de ondernemingen met tenminste 20% moeten toenemen. In het project zijn 25 technologische oplossingen in 7 technologie gebieden onderzocht die konden bijdragen aan deze doelstelling. Daaruit zijn de volgende 6 prototypes ontwikkeld en getest.

Organisator

• Design Methods and Tools – Work Content Estimator
• Design Methods and Tools – Distributed Design Processes
• Production preparation and planning – Simulation
• Welding and Assembly – Micro Panel Line
• Outfitting and SMRC Techniques – Portable Container Workshop
• Innovative Materials and their Assembly – Composite Service deck

Daarnaast is een Business Model ontwikkeld door NMT waarmee de inpassing van de technologische oplossingen in de onderneming inzichtelijk gemaakt kan worden dat model is getoetst aan de 6 prototypes. Ook is de behoefte aan trainingen voor introductie van nieuwe technologieën in kaart gebracht.

Er is een opzet voor een RD&I netwerk van kleine en middelgrote werven en toeleveranciers uitgewerkt. Dat omvat ook een handleiding over hoe om te gaan met de eigendomsrechten van kennis.

De publieke resultaten zijn te vinden op de website http://www.smartyards-project.eu/mission/objective/home/