TEAMS (Teaching Entrepreneurship Advancing the Maritime Sector)

Het aanmoedigen van design thinking, het aanleren van soft skills en ondernemerschap zijn de uitdagingen waarmee moderne maritieme onderwijsinstellingen worden geconfronteerd om de kloof tussen opleiding en de behoeften van de maritieme economische sector van de 21e eeuw te dichten. Een consortium van zes organisaties uit vier Europese landen, waaronder Netherlands Maritime Technology, is deze uitdaging aangegaan. Gesteund door een tweejarige subsidie ​​van het European Maritime and Fisheries Fund (EMFF), heeft het consortium de focus geïdentificeerd en is het bezig met de ontwikkeling van cursusmateriaal en trainingsactiviteiten om het aanleren van soft skills door maritieme studenten te verbeteren.

De zes partners in het project zijn:

De University of Applied Sciences in Jyväskylä (Finland) op maat gemaakte aanpak welke geïmplementeerd wordt in de curricula van de onderwijsinstellingen van STC (Nederland), de HZS (België) en de NMCI (Ierland). Netherlands Maritime Technology en de Maritieme start-up accelerator PortXL vervullen de rol van verbinder tussen (innovatieve) voorstellen van studenten en maritieme bedrijven. Samen vormen ze een sterk team dat echt ondernemerschap introduceert in het maritiem onderwijs.