Wind & Water Works – de campagne voor de Offshore Wind industrie

Samen met de overheid, kennisinstellingen en brancheverenigingen NWEA, HHWE en IRO werkt NMT aan de gezamenlijke campagne, Wind & Water Works. Een campagne waarmee in krachtige zin wordt aangetoond dat meer winst wordt behaald met offshore windenergie dan je zou denken. Dat de combinatie van wind en water echt kan werken.

Kennis delen met de wereld

Nederland wil de ervaring en kennis van Nederland graag delen met anderen over de hele wereld. Met landen die hun horizon willen uitbreiden. Landen die een duurzame elektriciteitsvoorziening op lange termijn willen veiligstellen. Landen die willen profiteren van de positieve economische impact van offshore windenergie, net als Nederland. Met deze landen wil Nederland graag samenwerken en de beste manieren verkennen om offshore windenergie te ontwikkelen. Door middel van de campagne Wind & Water Works maken we aan de wereld kenbaar waar Nederland goed in is.

Een compleet geïntegreerde aanpak

De sleutel tot succes? Nederlandse publieke en private partijen werkten samen aan het ontwerpen, ontwikkelen, bouwen en onderhouden van windparken van topkwaliteit. Samen bewezen ze dat wind een krachtige oplossing is. Omdat ze beseften dat het bouwen van kwalitatief hoogwaardige windparken op zee meer is dan alleen het produceren van windturbines. Het vereist technische innovatie in de hele supply chain. Zoals een zorgvuldige voorbereiding van de zeebodem, de mogelijkheid om grote funderingen en windturbines te transporteren naar een offshore-locatie en ze te installeren onder uitdagende omstandigheden. Maar ook het leggen van stroomkabels en andere infrastructuur voor netaansluitingen en elektriciteitstransmissies. En de aanpassing van het onshore hoogspanningsnet om de elektriciteitsopbrengst te transporteren naar laadcentra op het land. Er zijn effectieve operaties en onderhoudsprocedures nodig om ervoor te zorgen dat elk windpark een lange, duurzame toekomst heeft. Het vereist over de hele linie toegewijde samenwerking en innovatie.

Over de hele wereld zijn landen in transitie om ervoor te zorgen dat hun energievoorraden afkomstig zijn van schonere, meer duurzame bronnen. Zo ook Nederland. Tijdens deze overgang ontdekte Nederland het enorme potentieel van offshore windenergie. De kracht van Nederland wilt men delen met andere partijen en regeringen in het buitenland. Om dit te doen, ontwikkelen de overheid, kennisinstelling en brancheverenigingen NWEA, HHWE, IRO en NMT een gezamenlijke campagne, Wind & Water Works. Een campagne waarmee in krachtige zin wordt aangetoond dat meer winst wordt behaald met offshore windenergie dan je zou denken. Dat de combinatie van wind en water echt kan werken.

Momenteel is de campagne nog in ontwikkeling. Bedrijven actief in de Offshore Wind industrie kunnen al wel het logo van Wind & Water Works gebruiken en de film delen op hun kanalen.