Provincie stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor verbeteren arbeidsmarkt Zuid-Holland

Zuid-Holland kampt met de grootste arbeidstekorten van Nederland. Daarom werd op 24 juni het Human Capital Akkoord Zuid-Holland ondertekend door 66 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid. NMT was een van de ondertekenaars. De bijbehorende Human Capital Agenda loopt in ieder geval tot 2024. In die periode gaat regio 40.000 werknemers in staat stellen zich te ontwikkelen, 55.000 werknemers de overstap laten maken naar een andere sector en 20.000 deeltijdwerkers die meer willen werken, aan werk helpen. De provincie Zuid-Holland heeft voor de uitvoering in het eerste jaar € 1 miljoen beschikbaar gesteld.

Meer informatie

Human Capital Akkoord staat voor een wendbare arbeidsmarkt

Met het Human Capital Akkoord wil Zuid-Holland nationaal en internationaal concurrerend worden dankzij een arbeidsmarkt die het talent van werkenden optimaal benut. “Werkgevers hebben moeite met het vinden van goed personeel, werknemers hebben moeite met het vinden van een geschikte baan,” zegt Marja van Bijsterveldt, voorzitter van de taskforce Human Capital vanuit de Economic Board Zuid-Holland. “Die mismatch is niet een probleem van de werkgever of van de werknemer, dat is een probleem van ons allemaal. Het is belangrijk dat de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt wendbaarder wordt. We willen koploper zijn in het Leven Lang Ontwikkelen. Die ambities zetten we nu om in daden.”

Extra groei van 3,7% mogelijk voor de regio

Uit een grootschalig arbeidsmarktonderzoek van de Economic Board Zuid-Holland en de provincie Zuid-Holland uit 2018 bleek dat de knelpunten op de provinciale arbeidsmarkt de regio zo’n € 6 miljard kosten. 1 op de 5 bedrijven kan momenteel onvoldoende gekwalificeerd personeel vinden. Maar tegelijkertijd is er een groot onbenut arbeidspotentieel: 27.000 mensen zouden (meer) kunnen gaan werken, vergeleken met het Nederlandse gemiddelde. De regio kan op een extra groei van 3,7 % rekenen als ze de knelpunten op de arbeidsmarkt aanpakt.