Publicatie en openstelling Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw 2018

NMT is verheugd te kunnen melden dat op 23 mei jl. de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) gepubliceerd is in de Staatscourant. Nadat de Tweede Kamer afgelopen december met een ruime meerderheid een amendement heeft aangenomen om ook in 2018 budget te reserveren voor de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) heeft NMT in goed overleg met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, RVO en enkele vertegenwoordigers een korte evaluatie gehouden van de regeling en het aanvraag- en beoordelingsproces. De regeling is met 1 jaar verlengd, over een langjarige voortzetting is NMT nog steeds in gesprek.

Meer informatie

Behoudens enkele administratieve wijzigingen is de regeling inhoudelijk niet veranderd, waardoor het ook mogelijk werd om in april enkele informatiebijeenkomsten te organiseren, nog voordat de regeling officieel gepubliceerd was. De belangstelling voor deze informatiebijeenkomsten over de SDS-regeling in april 2018 was groot; totaal circa 60 bedrijven/personen hebben interesse getoond.

Voorwaarden en aanvragen

Een volledig overzicht van de voorwaarden en het aanvraagproces is te vinden op www.rvo.nl/sds. Aanvragen kunnen tussen 4 juni (9.00 uur) en 14 september 2018 (00.00 uur) worden ingediend via mijn.rvo.nl.

Ontwikkelingsrisico’s ondervangen

De internationaal concurrerende en zeer innovatieve Nederlandse scheepsbouwsector zal deze regeling de komende jaren benutten om ontwikkelingsrisico’s bij duurzaamheidsinnovaties te ondervangen. Deze ontwikkelingsrisico’s ontstaan doordat bij toepassing van nieuwe technologieën in schepen een sterke afhankelijkheid is van alle aspecten van het scheepsontwerp, terwijl de prestatie van het geheel pas na oplevering daadwerkelijk getest kan worden. Dit geldt zowel voor unieke schepen of eerste schepen van een serie, die daarmee prototypes zijn. Om deze reden is de subsidie ordergebonden en bedoeld om de scheepswerven te stimuleren een extra stap voorwaarts te maken in het verder verduurzamen van schepen.

De effecten van de subsidie reiken verder dan de schepen waarop de innovaties als eerste zijn toegepast, omdat de daaraan verbonden risico’s beheersbaar zijn in de doorontwikkeling voor meerdere toepassingen en vervolgorders. Daarmee biedt de SDS een oplossing voor het knelpunt, dat investeringen in schone technologie vanwege de moeilijke marktomstandigheden en de zware internationale concurrentie veel te traag op gang komen.

Investeren in schone technologie

De scheepvaart is per vervoerstonmijl een schone vervoersmodaliteit, maar kan veel schoner worden. Met toepassing van schone technologie wordt een belangrijk maatschappelijk doel gediend: een lagere milieubelasting. Niet alleen langs de Nederlandse delta en kust, maar ook wereldwijd middels export.

De SDS is bedoeld om de introductie van vernieuwende duurzame technologieën in de scheepsnieuwbouw en -ombouw mogelijk te maken. Technologieën die bedoeld zijn voor de structurele verlaging van CO2-uitstoot en andere schadelijke emissies aan boord van verschillende scheepstypen voor zee en binnenwateren. Andere oplossingen, die bijdragen aan de duurzame inzet van het schip gedurende de levensduur, vallen tevens onder de beoogde regeling.