Aanvragen voor 5 miljoen euro Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw vanaf 15 mei in te dienen

NMT is verheugd te kunnen melden dat op 8 april de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) gepubliceerd is in de Staatscourant. De SDS is bedoeld om de introductie van vernieuwende duurzame technologieën in de scheepsnieuwbouw en -ombouw te stimuleren en daarmee de verduurzaming van de scheepvaart te versnellen. Technologieën die bedoeld zijn voor de structurele verlaging van CO2-uitstoot en andere schadelijke emissies aan boord van verschillende scheepstypen voor zee en binnenwateren. Andere oplossingen, die bijdragen aan de duurzame inzet van het schip gedurende de levensduur, vallen tevens onder de beoogde regeling.

Meer informatie

Aanvragen kunnen tussen 15 mei 2019 (9.00 uur) en 16 september 2019 (00.00 uur) worden ingediend via mijn.rvo.nl.

Een volledig overzicht van de voorwaarden en het aanvraagproces is hier te vinden.