Resultaten tevredenheidsonderzoek: Rol voor NMT als matchmaker

‘Voor leden, door leden en met leden’ staat sinds 2018 centraal bij NMT. Het is van groot belang dat NMT als brancheorganisatie aan de behoeften van jouw bedrijf voldoet. Daarom zijn in februari dit jaar alle leden uitgenodigd om hun mening te geven. Inmiddels zijn de resultaten bekend. NMT dankt iedereen die de moeite heeft genomen om de vragenlijst in te vullen!

Doel van dit onderzoek was om inzicht te verschaffen in:

– Beeld en bekendheid activiteiten NMT
– Toegevoegde waarde lidmaatschap
– Waardering en tevredenheid over NMT
– Mogelijke verbeterkansen

Professionele brancheorganisatie

Het is goed te vernemen dat NMT gezien wordt als een professionele brancheorganisatie. Alle medewerkers doen dagelijks hun best om een professionele dienstverlening te realiseren.

Tevreden over aanbod

Leden zijn zeer tevreden over de aangeboden activiteiten. Met name de tevredenheid over de informatievoorziening is hoog. Daarnaast wordt de meeste waarde gehecht aan belangenbehartiging en de kennisseminars en workshops.

Behoefte aan platform voor netwerken

Uit het onderzoek komt naar voren dat bijna één op de vijf leden meer betrokken bij NMT wil zijn. Ze geven daarbij aan behoefte te hebben aan meer persoonlijk contact. Ook zien de leden NMT als geschikte matchmaker tussen bedrijven en mensen. Er wordt tevens veel waarde gehecht aan onderlinge samenwerking en ook vinden leden het belangrijk dat er naar hen geluisterd wordt. Door leden een onderling platform aan te bieden kan deze behoefte vervuld worden.

Vergroten zichtbaarheid van NMT

Ruim 8 op de 10 leden weten wat NMT is en waar zij voor staat. Maar ook blijkt dat voor diverse leden niet goed duidelijk is wat NMT voor hen kan betekenen. Duidelijkere communicatie hierover is belangrijk. Ook zou NMT meer zichtbaar mogen zijn tijdens belangrijke evenementen en in de media.

Volledige rapport

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt in het lopende en toekomstige beleid.

Download hier de volledige rapportage