Revolutionair vissersschip in de vaart genomen

Er is jaren aan gewerkt: een radicale vernieuwing in de visserij. Fase 3 van Masterplan Duurzame Visserij wordt afgerond met het in de vaart nemen van de MDV1 ‘Immanuel’ op vijf juni. Maximale brandstofbesparing, uitgekiende systemen, verwerking aan boord: er is een revolutie op handen voor de Nederlandse visserijsector. Deze revolutie gaat gepaard met een ongekende verduurzaming van de Nederlandse visserij.

Het schip gaat vissen met nieuwe technieken die het milieu en de ecosystemen in zee maximaal ontzien. Enkele jaren geleden werd in de Nederlandse platvisvisserij op de Noordzee per gevangen kilogram vis nog bijna vier liter gasolie verbruikt. Met dit schip wordt dat minder dan een halve liter. Werkelijk alle registers op technisch gebied zijn open getrokken om duurzamer te kunnen vissen. Zo wordt gebruik gemaakt van een hybride voortstuwingstechniek, warmteterugwinning, ledverlichting en een aquadynamische rompvorm.

Er is gekozen voor een vangsttechniek die veel minder vaarsnelheid vereist en dus minder de bodem beroert. De netten zweven als het ware vlak boven de bodem. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de twinrigpulstechniek, een nog nooit eerder vertoonde vistechniek, bestaande uit een trawlnet met lichte elektrische pulsjes waar de vis op reageert.

Stichting Masterplan Duurzame Visserij werkt haar visie stapsgewijs uit met als einddoel een transitie naar maximale duurzame visserij. Het transitieproces is ontwikkeld door Flynth adviseurs en accountants. Samen met bestuur van de stichting, de scheepsbouwers Hoekman Shipbuilding te Urk en Padmos te Stellendam en de vissersfamilies Kramer en Romkes, wordt inhoud gegeven aan de derde fase van het proces: het pilotschip. Hierna moet de omwenteling in de volle breedte op gang komen.