RH Marine onderzoekt veilig autonoom varen

Het Nederlandse RH Marine gaat de komende drie jaar onderzoeken hoe schepen op een veilige manier autonoom kunnen varen. Doel is om algoritmes te ontwikkelen die onbemande, zelf varende schepen zo efficiënt mogelijk van A naar B laten varen, die gevaarlijke situaties herkennen en die deze gevaren leren vermijden.

Meer informatie

Het onderzoek is een onderdeel van het grotere Europese project Safer Autonomous Systems (SAS) onder leiding van de KU Leuven (BE), waarbij de veiligheid van diverse autonome systemen wordt onderzocht. Hieraan doet een consortium van bedrijven mee, waaronder MIRA, Bosch, Airbus, Jaguar en Lloyd’s Register. RH Marine focust zich samen met het Nederlandse maritieme onderzoeksinstituut MARIN op de veiligheid van onbemande zelf varende schepen. Het project wordt gesubsidieerd vanuit het EU-Horizon 2020-programma, dat wetenschap en innovatie samenbrengt en stimuleert.

RH Marine is een toonaangevende integrator van elektrische en automatiseringssystemen in de maritieme industrie. Het bedrijf is wereldwijd actief voor superjachten-, bagger- en offshore-sector, marine, kustwacht en andere veiligheidsorganisaties. ,,We zijn vanwege die ervaring en onze expertise op het gebied van innovatie benaderd voor dit project,” zegt portfolio manager Marcel Vermeulen van RH Marine. ,, We ontwikkelen nu al complexe systemen voor de defensie, bagger, offshore en megajachten sector. Onze stip op de horizon is dat we de schepen van onze klanten autonoom kunnen laten varen. Dankzij de deelname aan SAS kunnen we grote stappen maken in die ambitie.”

Het hoofddoel van het SAS-project is het kweken van vertrouwen in de veiligheid van autonome systemen. RH Marine gaat hiervoor drie verschillende algoritmes ontwikkelen. De eerste is om de route van A naar B voor autonoom varende schepen te optimaliseren, zodat ze zo efficiënt mogelijk varen tegen zo laag mogelijke kosten. Dit algoritme moet een hele vloot kunnen bedienen. Daarnaast moet het onderzoek leiden tot een algoritme dat aan de hand van de data van sensoren een compleet beeld kan krijgen van de actuele situaties, die situaties kan inschatten en gevaren leert herkennen. Het derde algoritme moet die gevaren vermijden. ,,Dat is bij veel systemen nog de missing link,” weet Vermeulen. ,,Uiteindelijk moet het schip in penibele situaties zelf bepalen wat het gaat doen. Soms is naast het volgen van de regels goed zeemanschap bepalend. We moeten met Artificial Intelligence-technieken een algoritme ontwerpen dat uiteindelijk slimmer, maar wel herkenbaar acteert voor een mens.”

De komende drie jaar wordt een promovendus (PhD) aangesteld die samen met het ontwikkelteam van RH Marine aan de drie algoritmes gaat werken. De onderzoeker loopt ook korte stages bij de KU Leuven, MARIN en Lloyd’s Register. ,,De deelname van Lloyd’s aan het consortium is belangrijk omdat straks voor autonoom varen allerlei regelgeving aangepast zal moeten worden. Ook die wordt onderzocht”, legt Vermeulen uit.

Het gaat bij SAS om een zogeheten eerste fase onderzoek (Early-Stage Research of ESR). Einddoel is in een model of simulatie te bewijzen dat het gedrag van een autonoom schip onder alle mogelijke omstandigheden veilig blijft.

Meerdere partijen in de wereld zijn met dergelijke projecten voor autonoom varen bezig, onder andere met onderzoeken naar zelf varende containerschepen. Vermeulen: ,,Met dit project kan Europa en leidende rol pakken. We hebben nu al de techniek om schepen op afstand te bedienen, zodat ze onbemand kunnen varen. Wat we de komende jaren gaan onderzoeken is hoe ze op een veilige wijze geheel autonoom kunnen varen.”