Royal IHC Jaarcijfers 2018

2018 Kenmerkte zich voor Royal IHC als een zeer lastig jaar. Door kostenoverschrijdingen bij de uitvoering van een aantal uitdagende innovatieve projecten, bedroeg het verlies over 2018 uiteindelijk € 80,6 miljoen.

Meer informatie

IHC heeft een aantal duidelijke acties in gang gezet om de winstgevendheid te herstellen. Zo heeft de organisatie focus aangebracht en de reeds ingezette transformatie versneld, onder andere door contracten tegen betere condities af te sluiten en door versterking in management en verbetering van processen. Tegelijkertijd is IHC met € 120 miljoen aan additionele financiering versterkt.

CEO Royal IHC, Dave Vander Heyde: “Wij zijn ervan overtuigd dat wij, na een moeilijke periode, de juiste stappen en de noodzakelijke maatregelen hebben genomen om onze kwaliteit, innovatiekracht en sterke relaties die IHC tot een toonaangevende speler in haar markt hebben gemaakt, te borgen voor de toekomst. ”

“Het vertrouwen en het commitment dat wij van onze stakeholders hebben gekregen onderstreept het draagvlak voor onze ingezette strategie, die nu ook zijn vruchten afwerpt in een kwalitatief goed orderboek. Het legt de basis waarop IHC over 2019 een positief resultaat kan realiseren.”

Resultaat 2018

Het resultaat over 2018 werd sterk beïnvloed door een aantal uitdagende innovatieve projecten die tijdens de eerdere crisisperiode (2015-2017) in de markt werden gecontracteerd. Deze projecten bevinden zich nu in de laatste fase, echter met aanzienlijke kostenoverschrijdingen. Dit leidde over het boekjaar 2018 uiteindelijk tot een negatieve EBITDA van € 40,8 miljoen en een nettoverlies van € 80,6 miljoen.

Het orderboek kwam per 31 december 2018 met € 1.184,5 miljoen lager uit dan een jaar eerder. De nieuw getekende orders in 2018 bedroegen € 594 miljoen. Deze orders hebben een lager risicoprofiel en zijn tegen betere condities afgesloten, waardoor ze reeds in 2019 een positieve impact op het resultaat zullen hebben. De omzet over 2018 was met € 941,7 miljoen 18% hoger (2017: € 800,2 miljoen). Voor 2019 wordt een hogere omzet verwacht en een turnaround van het operationele resultaat.

Heldere strategische focus met betere balans in het risicoprofiel

Het verminderen van risico’s vormt een belangrijk onderdeel van de aangebrachte focus om de uitdagingen beheersbaar te houden. De nadruk ligt op het verbeteren van de balans tussen inkomsten en risico’s door strakker contract- en projectbeheer en het verder versterken van het orderacceptatieproces. Hiervoor loopt een breed transformatietraject, waarin ook aandacht is voor kostenverlaging en projectuitvoering. Om deze transformatie verder te versnellen is per 1 juli de Raad van Bestuur versterkt met een Chief Transformation Officer (CTO). Verder is tijdelijk externe ondersteuning aangetrokken om dit proces versneld en efficiënt door te voeren.

Commitment aandeelhouders en banken voor versterking financiële positie

De afgelopen periode heeft IHC met aandeelhouders en banken gekeken naar de financieringsbehoefte van IHC. Dit gezien de hoger dan normale werkkapitaalbehoefte, die een gevolg is van de door IHC voorgefinancierde projecten en door projectverliezen over 2018.

  • Met bestaande financiers werd in 2018 een verlenging van de looptijd voor de lange-termijnfinancieringsfaciliteiten tot 2022 afgesloten.
  • Verder is half juli 2019 overeenstemming bereikt over additionele financiering van 30 miljoen aan garantievermogen en een extra lening van 90 miljoen, waarbij aandeelhouders en banken IHC tot een periode van 2 jaar in totaal € 120 miljoen aan kredietfaciliteiten verstrekken.