Royal IHC versterkt positie in maritieme sector door principeovereenkomst over overname en herkapitalisatie

  • Met een sterk consortium uit de maritieme industrie en het bankensyndicaat van Royal IHC is een principeovereenkomst (heads of agreement) bereikt over overname en herkapitalisatie van IHC Merwede Holding B.V.
  • Het consortium bestaat onder meer uit industriepartners uit bagger en offshore markten, te weten HAL Investments, Ackermans & van Haaren, MerweOord en Huisman.
  • De overname en herkapitalisatie wordt gesteund door het bestaande syndicaat van banken van Royal IHC, de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën en kredietverzekeraar Atradius Dutch State Business.
  • Gerben Eggink zal als interim‐CEO Royal IHC door nieuwe fase leiden. Dave Vander Heyde treedt terug als CEO.

Overname en herkapitalisatie
Een breed consortium van investeerders en industriepartners uit bagger en offshore markten en het bestaande internationale syndicaat van banken van Royal IHC, waaronder de drie Nederlandse grootbanken, hebben een principeovereenkomst bereikt om te komen tot een overname en herkapitalisatie. Hiermee krijgt Royal IHC als belangrijke Nederlandse maritieme speler met een sterke balans een nieuw toekomstperspectief.

Meer informatie

In het consortium hebben HAL Investments, Ackermans & van Haaren, MerweOord en Huisman hun krachten gebundeld. Door het oprichten van een stichting continuïteit (die de aandelen in IHC Merwede Holding B.V. zal houden) beoogt het consortium de leidende technologie van Royal IHC, en Royal IHC als belangrijke spil in het maritieme cluster, te behouden.

De principeovereenkomst wordt mede mogelijk gemaakt doordat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een kortlopend overbruggingskrediet en garantiefaciliteit zal verstrekken en het ministerie van Financiën vanuit de exportkredietverzekering bijdraagt aan een oplossing. De Staat ondersteunt daarmee het behoud van de hoogwaardige technologie en werkgelegenheid voor Nederland.

Jaap Huijskes, President‐Commissaris Royal IHC: “Ik ben zeer verheugd vandaag de principeovereenkomst tot overname van Royal IHC door een industrieconsortium van topspelers in de maritieme sector en de herkapitalisatie te kunnen aankondigen. Het toont het vertrouwen van een groot aantal betrokkenen in — en het commitment aan — de hoogwaardige scheepsbouw van Royal IHC. Dit is een belangrijke stap voor de continuïteit van de scheepsbouw in Nederland, de werkgelegenheid en de wereldwijde exportpositie van de sector. Wij zijn ervan overtuigd dat we met deze overeenkomst de innovatiekracht en toonaangevende positie van Royal IHC die het al 350 jaar in de maritieme sector heeft, kunnen versterken.”

Vernieuwde Raad van Bestuur gaat IHC leiden
Nu een principeovereenkomst is bereikt over de overname van Royal IHC door een industrieconsortium, heeft de Raad van Commissarissen Gerben Eggink als nieuwe interim‐CEO benoemd. Gerben volgt Dave Vander Heyde op en zal Royal IHC door deze nieuwe fase leiden. Gerben Eggink heeft veel ervaring met het succesvol leiden van organisaties in transitie. Hij was
eerder actief als CEO bij onder meer de Gardline Group en Smit Lamnalco.

Met ingang van april is Paul van der Harten gestart als nieuwe CFO van Royal IHC. Paul heeft uitgebreide internationale ervaring bij grote energiegerelateerde bedrijven. Hij was hiervoor werkzaam als CFO van AEG Power Solutions en daarvoor actief in diverse financiële functies bij OMV en Royal Dutch Shell.

De Raad van Bestuur bestaat verder nog uit Chief Transformation Officer Gert‐Jan Antvelink.

Jaap Huijskes vervolgt: “Met Gerben Eggink halen we een nieuwe, veelzijdige, CEO in huis die zijn sporen in de maritieme sector ruim heeft verdiend. Namens de voltallige Raad van Commissarissen en de medewerkers van Royal IHC wil ik langs deze weg Dave Vander Heyde uitdrukkelijk bedanken voor zijn jarenlange niet aflatende inzet voor IHC. Dave heeft in zeer uitdagende marktomstandigheden de onderneming geleid. Hij heeft een instrumentele bijdrage geleverd aan het tot stand komen van het industrieconsortium en vernieuwde afspraken en contracten met klanten. Hij laat met deze principeovereenkomst een versterkt IHC achter dat met vertrouwen die toekomst tegemoet kan zien. Wij wensen hem het allerbeste toe met zijn toekomstige plannen.”

Logische stap voor Royal IHC
Met de nu voorgenomen overname en herkapitalisatie krijgt Royal IHC een aanzienlijke financiële injectie en weer een sterke balans, wat nodig is om hoogwaardige schepen en equipment te blijven ontwikkelen. Het gaat daarbij om zowel nieuw eigen vermogen, alsmede nieuwe kredietfaciliteiten. Atradius Dutch State Business heeft als exportkredietverzekeraar haar steun voor toekomstige exportprojecten toegezegd.

De nieuwe CEO Gerben Eggink: “Heel goed dat Royal IHC als innovatieve speler met deze principeovereenkomst behouden blijft voor Nederland en haar klanten. Ik kijk ernaar uit om samen met collega’s hard te werken aan het herstel van de winstgevendheid van het bedrijf, mét zowel behoud van de hoge kwaliteit als de grote tevredenheid van onze klanten voor de oplossingen die Royal IHC levert. Dat zal van iedereen veel inzet vergen, juist in deze wereldwijd lastige tijden. Royal IHC is dat overigens meer dan waard.”

Vervolgproces
De komende periode zal de principeovereenkomst verder uitgewerkt worden. De overeenkomst is onder voorbehoud van definitieve overeenstemming tussen betrokken partijen en de gebruikelijke beoordelingen, waaronder door toezichthouders. Een update over de voortgang zal te zijner tijd worden gegeven.

Eerste reactie van Roel de Graaf, Managing Director van NMT

“De acquisitie en herfinanciering van Royal IHC door een maritiem consortium is bijzonder goed nieuws en van groot belang voor de gehele maritieme maakindustrie. Royal IHC is wereldleider op het gebied van baggertechnologie en is met haar ketenpartners aanjager van maritieme innovaties. Jaarlijks investeert het concern tussen 3 en 4% van haar omzet in innovatie. Zij is daarmee één van de top-50 innovatieve bedrijven in Nederland. We hebben grote waardering voor de inzet alle betrokken partijen, niet in de laatste plaats de overheid, om met deze stap bij te dragen aan het behoud van de strategisch belangrijke maritieme industrie in Nederland. “