Zoeken in dossiers

Zoeken op onderwerp

Adequate handelsinstrumenten nodig voor bescherming tegen prijsdumping

Door kennisontwikkeling en innovatie wil de Europese scheepsbouwsector onderscheidend blijven op de wereldmarkt. Maar bestaande WTO- OESO en EU-instrumenten (meer specifiek de EU Trade Defence…

Hervorming van de WTO – kansen voor een Global Level Playing Field

Op 18 September 2018 verscheen het conceptvoorstel van de Europese Commissie over de hervorming van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Het doel van de WTO is om…

OECD Working Party 6

Binnen de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO, in het Engels OECD) streeft de Working Party 6 on Shipbuilding (WP6) naar eerlijke marktcondities. WP6…

EU – VK onderhandelen over trade deal  

Het Verenigd Koninkrijk is op 31 januari 2020 officieel uit de Europese Unie gestapt en daarmee een derde land geworden. Op uiterlijk 31 december 2020…

Vrijhandelsverdrag CETA

Op 21 september 2017 trad het grootste deel van het vrijhandelsverdrag tussen Canada en de EU in werking. Dit verdrag, beter bekend onder de naam…

Ongelijke handelspraktijken in China bedreigen toekomst Europese scheepsbouwsector

De opkomst van China leidt in onze sector nogal eens tot hevige discussies en dilemma’s. Enerzijds biedt de opmars van China vele kansen, maar anderzijds…

Spaans Tax Lease systeem

NMT en andere Europese scheepsbouw associaties hebben jarenlang gevochten tegen het Spaanse Tax Lease systeem. Veel van onze werven voelden orders naar Spanje verdwijnen, omdat…

Jones Act ernstige vorm van protectionisme

Door de Jones Act is de Amerikaanse scheepsbouwmarkt al bijna 100 jaar een gesloten bolwerk. Tijdens de TTIP-onderhandelingen tussen de VS en de EU, om…

ARCHIEF

Antidumpingmaatregelen staal

Geruime tijd voert de Europese staal federatie (Eurofer) een strijd tegen oneerlijke concurrentie van China, dat een overcapaciteit aan staalproductie dumpt tegen lagere prijzen op…