Zoeken in dossiers

Zoeken op onderwerp

Marktverstorende maatregelen Zuid-Korea

De scheepsbouw wordt wereldwijd door veel landen als een strategische sector gezien. Enkele van deze landen investeren daarom enorme hoeveelheden publiek geld in de sector,…

Hervorming van de WTO – kansen voor een Global Level Playing Field

Op 18 September 2018 verscheen het conceptvoorstel van de Europese Commissie over de hervorming van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Het doel van de WTO is om…

OECD Working Party 6

Binnen de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO, in het Engels OECD) streeft de Working Party 6 on Shipbuilding (WP6) naar eerlijke marktcondities. WP6…

Brexit

De Brexit-onderhandelingen zijn al lange tijd in volle gang en geven nog geen duidelijkheid over hoe de Brexit er precies uit gaat zien. Zeker is…

Vrijhandelsverdrag CETA in werking getreden: profiteer van de voordelen

Op 21 september 2017 trad het grootste deel van het vrijhandelsverdrag tussen Canada en de EU in werking. Dit verdrag, beter bekend onder de naam…

Ongelijke handelspraktijken in China bedreigen toekomst Europese scheepsbouwsector

De opkomst van China leidt in onze sector nogal eens tot hevige discussies en dilemma’s. Enerzijds biedt de opmars van China vele kansen, maar anderzijds…

Spaans Tax Lease systeem

Europees Hof van Justitie besluit definitief dat voormalig Spaans Tax Lease systeem staatssteun bevat Het hoogste gerechtshof van de Europese Unie (het Hof van Justitie)…

Jones Act ernstige vorm van protectionisme

Door de Jones Act is de Amerikaanse scheepsbouwmarkt al bijna 100 jaar een gesloten bolwerk. Tijdens de TTIP-onderhandelingen tussen de VS en de EU, om…

ARCHIEF

Antidumpingmaatregelen staal

Geruime tijd voert de Europese staal federatie (Eurofer) een strijd tegen oneerlijke concurrentie van China, dat een overcapaciteit aan staalproductie dumpt tegen lagere prijzen op…