Zoeken in dossiers

Zoeken op onderwerp

Green Deal binnenvaart, zeevaart en havens

Op 11 juni 2019 was NMT een van de ondertekenaars van de Green Deal tussen de maritieme sector en minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur…

Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw

De Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) is bedoeld om de introductie van vernieuwende duurzame technologieën in de scheepsnieuwbouw en –ombouw mogelijk te maken. Technologieën die bedoeld…

Vergroeningsplan

Nederland heeft de handschoen opgepakt en zichzelf grote en zware doelen gesteld om het klimaat te beschermen en de atmosfeer te verbeteren. De CO2-uitstoot moet…

Minimum power requirements

Minimaal te installeren vermogen De International Maritime Organization (IMO) is bezig met de ontwikkeling van regelgeving voor het vermogen dat minimaal aan boord van schepen…

Microplastics

De laatste tijd is er in de media veel aandacht voor de ‘plastic soup’, een grote verzameling van drijvend plastic. Het overgrote deel van het…

Scheepsrecycling

De ontmanteling van schepen vindt veelal plaats op een helling, in een dok of op een strand. Het grootste deel van de schepen wordt gesloopt…

Stikstofoxiden (NOx)

In oktober 2016 kwam het milieucomité (MEPC) van de International Maritime Organization (IMO) bijeen. Netherlands Maritime Technology (NMT) was hierbij aanwezig om de belangen van de Nederlandse…

Zwaveloxiden (SOx)

Scheepsbrandstof bevat vaak veel zwavel. Strengere regelgeving aangaande zwavel in scheepsbrandstof is op 1 januari 2015 in werking getreden. Vanaf dat moment geldt er op de…