Samen aan de slag met collectief arbeidsmarktbranden tijdens NMT’s Human Capital & MarCom Themabijeenkomst

Met het doel elkaar te inspireren en van elkaar te leren kwamen afgelopen donderdag 17 oktober zo’n 60 HR en MarCom professionals, werkzaam bij leden van Netherlands Maritime Technology (NMT), naar de NMT Themabijeenkomst ‘Next Level Employer Branding’ in het STC in Rotterdam. Tanja van der Pols-de Meza, Director HR bij Oceanco en voorzitter van de werkgroep voordeze themabijeenkomst opende de middag; “We gaan ontdekken dat sommige bedrijven al heel ver zijn met arbeidsmarktbranding en andere wat minder. Leer van elkaar.” Ze concludeerde dat het erg leuk was om naast de vertrouwde HR contactpersonen ook nieuwe gezichten te zien van marketing & communicatie specialisten.

Meer informatie

Stroop of azijn?

Pieter Weijers, Advocaat/Partner bij Zwartbol Advocaten BV, vervulde deze middag de rol van dagvoorzitter. Aan hem de taak een Lagerhuis debat in goede orde te laten verlopen. De stellingen rolden door de zaal. Een viertal jongeren (scholieren en studenten) waren speciaal voor dit debat uitgenodigd om ook hun visie weer te geven. Die was vaak opvallend kraakhelder en werd door de deelnemers ook echt als fijne aanvulling op het debat gezien. Wie beter dan de doelgroep kan ons tenslotte vertellen wat de doelgoep ergens van vindt? Op de stelling ‘Met stroop vang je meer vliegen dan met azijn’, volgden reacties als “Zet de juiste pot stroop op tafel” en “Manage wel de verwachtingen goed” en zelfs “Met stroop kun je ook veel strontvliegen vangen”.

Collectief profileren

Als vanzelf kwam de zaal al snel tot de conclusie dat we als sector ons collectief moeten profileren richting onze doelgroepen. Zeker ook op basisscholen, want daar begint het. Het begint met interesse wekken voor een maritieme techniek of voor een discipline in de maritieme sector. Daarna gaan jongeren zich pas oriënteren op wat voor soort bedrijven zijn er dan waar ik zou kunnen stage lopen/werken? De aanwezige jongeren bevestigden dit en kwamen ook nog met een grote ergernis: “Wij zijn technische mensen en als we naar een carrièrebeurs gaan en we willen meer informatie over het bedrijf, dan staat er in de stand een HR of communicatie/marketing professional. Soms zelfs een stagiair HR. Daar hebben wij niets aan.”

Wereldberoemd?

Een andere conclusie was dat de maritieme sector wereldberoemd is binnen haar eigen sector, maar dat daarbuiten nauwelijks besef is van wat er in onze sector te beleven is. “De kring om je heen werkt al. Zo zijn er werknemers met kinderen die bij onze bedrijven werken en die hun kinderen bewust of onbewust beïnvloeden. Zij zien aan hun ouders dat werken in de maritieme techniek leuk is”, meldde één van de bezoekers. Om die kring daarbuiten te bereiken moeten echt de handen ineen worden geslagen.

Rob Verkerk, voorzitter van Nederland Maritiem Land, die vervolgens nog tijdens zijn presentatie uitgebreider inging op het belang van een collectieve arbeidsmarktbrandingcampagne voor de maritieme sector, meldde: “We hadden hier eigenlijk al tien jaar eerder mee moeten beginnen. Het is niet vijf voor twaalf, maar vijf over twaalf.” Hij wees ook op verontrustende cijfers van o.a. ING dat over 12 jaar er een verwacht tekort is van 120.000 technici. “Als wij als maritieme sector niet actief gaan “arbeidsmarktbranden”, dan doen we niet meer mee in de strijd met andere technische sectoren.”

Workshops

Na de presentatie van Verkerk, was het tijd om de mouwen op te stropen tijdens de workshops. Gedurende twee uur gingen vier groepjes van ongeveer 15 personen, aan de slag met zes stappen om tot een eigen arbeidsmarktbrandingstrategie te komen. Vooral de uitwisseling van kennis tussen de verschillende deelnemers werd gewaardeerd. Dit thema is echt een uitdaging voor zowel HR als marketing & communicatie.

De dag werd afgesloten met een Indisch buffet. NMT dankt alle aanwezigen, de betrokken werkgroepleden van deze themabijeenkomst, de sprekers en workshopleiders en gastheer STC.

Meer weten of aan de slag met arbeidsmarktbranding?

Kijk op deze pagina van Nederland Maritiem Land. Hier vind je o.a. een download naar een handig werkboek, meer achtergrondinformatie en een editor om zelf eenvoudig communicatiemiddelen mee te ontwikkelen (gratis).

Fotoalbum