Save the date: Seminar Emission Free Maintenance of Wind Farms (side event Wind Energy Hamburg)

Ben jij actief in de wereld van wind op zee en zie jij het belang van emissievrij varen? Blok dan alvast de middag van 27 september in je agenda. Op deze dag organiseren Center of Maritime Technologies Germany (CMT) en Nederland Maritiem Land (NML) een seminar om de mogelijkheden voor emissievrij onderhoud van windparken in kaart te brengen. Het seminar vindt plaats tijdens Wind Energy Hamburg, een event dat veel internationale spelers uit de on- en offshore windsector aantrekt.

Om de ambitieuze doelstellingen van de EU op het gebied van duurzame energie te behalen is windenergie hard nodig. Omdat er op zee nog volop ruimte voor is, zullen hier de komende jaren veel nieuwe windparken worden aangelegd. Nederland heeft als doel om in 2023 minimaal 4450 MW op te wekken uit wind op zee. Dit is meer dan twaalf keer zoveel als in 2015!

Met het aanleggen van nieuwe windparken zullen ook de inspanningen voor het onderhoud hiervan sterk toenemen. Nu varen onderhoudsschepen nog op conventionele brandstoffen, maar bij het duurzaam opwekken van energie past het niet om hierbij emissies te genereren. Daarom moeten de emissies van onderhoudsschepen sterk omlaag.

De organisatoren willen je graag uitnodigen om op 27 september mee te denken over oplossingen die de emissies van onderhoudsschepen reduceren. Verschillende oplossingen passeren de revue, zoals (hybride) elektrische oplossingen en oplossingen waarbij gebruik wordt gemaakt van waterstof-brandstof cellen. Daarnaast komen uitdagingen op het gebied van beschikbaarheid en opslag van energie en connectiviteit aan bod. Het seminar kan dus een belangrijke stimulans opleveren voor spelers in de gehele keten: van opdrachtgever tot systeemleverancier!

Bron foto: Huisman Equipment