SEA Europe start lobby voor hervorming WTO

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) bevindt zich al enige tijd in crisis. Het doel van de WTO is om de wereldhandel te reguleren en handelsbelemmeringen weg te nemen. Daarnaast kan de WTO optreden als geschillenbeslechter bij handelsruzies tussen haar lidstaten. De VS blokkeren echter al enige jaren de aanstelling van WTO-rechters.  Als hier geen verandering in komt zal de WTO in december 2019 niet langer voldoende rechters hebben om bindende uitspraken te doen. In dat geval is de organisatie niet langer in staat om haar eigen regels te handhaven.

Deze problematiek biedt echter ook kansen omdat de huidige WTO-regels geen oplossing bieden voor de specifieke handelsproblemen van onze sector. Omdat de WTO nu in crisis verkeert onderhandelen de wereldleiders, onder aanmoediging van de EU, momenteel intensief over de broodnodige hervormingen. SEA Europe, met ondersteuning van NMT, heeft deze kans met beide handen aangegrepen om te lobbyen voor WTO-regels waar de Europese maritiem-technologische sector wél iets aan heeft.

Wil je meer weten over de WTO en de lobby van NMT en SEA Europe voor hervormingen, bekijk dan het dossier,