SEA Europe verwelkomt actie EU tegen marktverstorende maatregelen Zuid-Korea

De Nederlandse en Europese maritiem-technologische industrie hebben veel last van Zuid-Koreaanse staatssteun. Deze steunmaatregelen aan de Zuid-Koreaanse maritieme maakindustrie werken marktverstorend en belemmeren het herstel van de wereldwijde scheepsbouwmarkt.

SEA Europe, de Europese belangenbehartiger van de maritiem-technologische industrie, pleit al geruime tijd op Europees niveau voor maatregelen tegen ongeoorloofde Zuid-Koreaanse steun. Netherlands Maritime Technology (NMT), lid van SEA Europe, steunt deze oproep.

De Europese maritiem-technologische industrie is, net als de Europese redersvereniging ECSA, blij dat de Europese Unie een aantal maatregelen heeft genomen. Zo worden gesprekken gevoerd in het kader van het sinds 2011 geldende handelsverdrag tussen de Europese Unie (EU) en Zuid-Korea. De boodschap hierbij is dat de huidige Zuid-Koreaanse subsidies in strijd zijn met de tekst van het verdrag. Daarnaast heeft de EU op 20 november de Wereldhandelsorganisatie (WTO) laten weten dat zij zich wil aansluiten bij de consultaties van Japan met Zuid-Korea. Onderwerp van deze consultaties zijn de Zuid-Koreaanse maatregelen die invloed hebben op de handel in commerciële schepen.

NMT is verheugd met deze maatregelen van de EU en Japan, maar geeft aan dat het bewerkstelligen van een level playing field in onze sector een zaak van de lange adem is.

Voor meer informatie leest u hier het volledige persbericht van ECSA en SEA Europe.