Platform Schone Scheepvaart

Seminar: Inwerkingtreding zwavelregelgeving

Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe zwavelregelgeving in werking. Voor schepen die varen in de Emission Control Areas in Europa en langs de Amerikaanse kusten dient het zwavelgehalte van de scheepsbrandstof te worden teruggebracht tot 0,1%. Er zijn verschillende mogelijkheden om hieraan te kunnen voldoen, zoals het overgaan op laagzwavelige brandstof, ontzwavelingstechnieken als scrubbers of te varen op alternatieve brandstoffen als LNG. Tegelijkertijd zijn stakeholders nog onzeker over de implementatie en handhaving van de zwavelregelgeving. Daarom organiseert het Platform Schone Scheepvaart dit seminar, mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, op woensdag 8 oktober in het Bouw & Infrapark in Harderwijk.

Seminar

In dit seminar gaan we in op de uitdagingen die er liggen om vanaf 1 januari 2015 aan de regelgeving te voldoen. Er wordt inzicht gegeven in de geldende regelgeving in de SECA’s en de handhaving van de zwavelrichtlijn in de ECA-landen. Daarnaast gaan we in op de technische mogelijkheden, de werking van scrubbers in de praktijk en de financiering.

Het interactieve seminar sluiten we af met een forumdiscussie. Hier krijgt u de gelegenheid om verder in discussie te gaan met de sprekers.

Voor wie

Dit seminar is bedoeld voor de hele maritieme sector: reders, werven, toeleveranciers, kennisinstellingen, klassebureaus, havenautoriteiten, overheden en studenten.

Datum en tijd

Woensdag 8 oktober 2014.
De ontvangst is om 13.00 uur, om 17.00 uur wordt er met een netwerkborrel afgesloten.

Locatie

Bouw & Infrapark
Ceintuurbaan 2, 3847 LG Harderwijk

Kosten

Leden van KVNR en Netherlands Maritime Technology betalen € 75,- p.p, niet-leden betalen € 100,- p.p. Studenten betalen € 25,- p.p.

Programma

Klik hier voor het voorlopige programma

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden