Speciale website hulpbijbrexit.nl gelanceerd

De naderende Brexit heeft gevolgen voor diverse leden van Netherlands Maritime Technology (NMT). Wellicht staat het nog niet zo scherp op de radar, maar het is van groot belang je goed voor te bereiden op de gevolgen. De kans is groot dat het Verenigd Koninkrijk (VK) per 29 maart 2019 (officiële datum van uittreding uit de EU) een ‘derde land’ wordt. Dit betekent dat je direct of indirect te maken kunt krijgen met douaneprocedures, importtarieven en vertragingen in de levertijden.

Hulpbijbrexit.nl

Op initiatief van de Rijksoverheid, VNO-NCW en MKB-Nederland en i.s.m. ING, ABN en Rabobank is vorige week de website hulpbijbrexit.nl gelanceerd. Deze website is bedoeld voor ondernemers die te maken hebben met het Verenigd Koninkrijk en dus te maken gaan krijgen met de gevolgen van de Brexit. Let op: als bedrijf kun je ook indirect geraakt worden door de Brexit, omdat leveranciers of onderaannemers mogelijk zaken doen met bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk. Supply chains kunnen hierdoor ernstig in de knoei komen.

Binnenkort: Voorlichtingsbijeenkomst Brexit

NMT volgt de ontwikkelingen rondom de Brexit van dichtbij. Eerder heeft NMT n.a.v. een enquête onder leden haar zorgen al kenbaar gemaakt bij de overheid. Klik hier voor meer informatie. Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor een voorlichtingsbijeenkomst voor leden van NMT over de Brexit. Meer informatie volgt binnenkort.