Aanpassing BREF

Het European Integrated Pollution Prevention and Control (IIPC) bureau in Sevilla is gestart met de herziening van de Best Reference Document (BREF) voor oppervlaktebehandeling met oplosmiddelen. Netherlands Maritime Technology (NMT) en het SMRC (Ship Maintenance Repair and Conversion) van SEA Europe, maken deel uit van de Technische Werk Groepen (TWG) waardoor ze de discussies kunnen volgen en input kunnen leveren.

De BREF is gericht op bedrijven die vallen in de IPPC-categorie 6.7 (oppervlaktebehandeling van stoffen met organische oplosmiddelen) en 6.10 (voor conservering van hout met chemische stoffen).

Toezichthoudende overheden gebruiken het BREF als maatstaf bij (milieu)inspecties op werven en bij de handhaving van milieuvergunningen.

Standpunt NMT

Voor zeescheeps(reparatie)werven en megajachtwerven is de BREF van groot belang. De meest gebruikte technieken voor het conserveren van schepen worden in het BREF beschreven en worden in de revisie aangepast of vastgezet. NMT vindt het belangrijk om de discussies binnen het IPPC te volgen en input te leveren voor deze discussies. Tijdens bijeenkomsten vertegenwoordigt NMT het belang van de leden.

Via berichtgeving op de website houdt NMT de leden op de hoogte. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sander den Heijer (Sector Manager) via T 088 44 51 036 of E heijer@maritimetechnology.nl.