Adequate handelsinstrumenten nodig voor bescherming tegen prijsdumping

Door kennisontwikkeling en innovatie wil de Europese scheepsbouwsector onderscheidend blijven op de wereldmarkt. Maar bestaande WTO- OESO en EU-instrumenten (meer specifiek de EU Trade Defence Instruments) bieden geen enkele adequate bescherming tegen prijsdumping vanuit Azië, omdat ze niet effectief toepasbaar zijn voor onze sector. Met name China vormt een groot gevaar. De handelsinstrumenten zijn onbruikbaar voor onze industrie door de specifieke eigenschappen van een schip en de transactie hiervan. Schepen worden in tegenstelling tot andere producten niet volgens de reguliere weg geïmporteerd. Daardoor zijn traditionele grens- of douanemaatregelen niet toepasbaar. Schepen worden bovendien ook niet in grote hoeveelheden gebouwd zoals andere goederen. Het volledige gebrek aan effectieve internationale handelsinstrumenten is de hoofdoorzaak van het verlies van de bouw van nagenoeg alle koopvaardijschepen in Europa aan Aziatische concurrenten.

Tegelijkertijd gaan de grootste scheepsbouwlanden ter wereld – Zuid-Korea, China en Japan – gewoon door met een beleid van massale staatssteun en andere vormen van protectionisme ter ondersteuning van de lokale scheepswerven-, maritieme toeleverindustrie en zelfs scheepvaart. Bovendien hebben deze Aziatische landen hun pijlen nu ook gericht op de complexe Europese scheepstypen en geavanceerde maritieme technologie waar Europese bedrijven nu nog marktleider in zijn. Dit alles verstoort de concurrentiepositie van Europese scheepsbouwers die bij gebrek aan een adequate tegenreactie vanuit Europa verder marktaandeel zullen verliezen. Als we het marktaandeel eenmaal kwijt zijn krijgen we het niett meer terug dus actie is nu nodig.

Waar vraagt de Nederlandse maritieme maakindustrie om?                                                                    NMT heeft Staatssecretaris Keijzer van EZK gevraagd om spoedig bij de Europese Commissie aan te dringen op :

  • Het opnemen van de bijzondere (strategische) positie van scheepsbouw en maritieme toeleveranciers in het EC White Paper: How to tackle foreign subsidies. (verwacht in juni 2020)
  • Het aannemen van geschikte handels- en concurrentie-instrumenten om de Europese maritieme maakindustrie de gepaste juridische instrumenten aan te reiken om zich tegen oneerlijke concurrentieverstoring uit 3e landen te kunnen beschermen. In het licht van de recente Europese Green Deal is het van essentieel belang voor Europa om de controle te behouden over zijn maritieme (maak)industrie.
  • Het zo snel mogelijk opzetten van een ronde tafeloverleg met de Europese maritieme maakindustrie, de Europese Commissie en de lidstaten, om de noodzakelijke oplossingen en instrumenten te ontwikkelen en te implementeren.