Mutual Recognition

Een Europese verordening uit 2009 (Reg. EC 391/2009) streeft ernaar de certificering van schepen door klassebureaus te standaardiseren. Harmonisatie van de classificatie betekent dat de klassebureaus elkaars certificaten accepteren, dit heet Mutual Recognition. Hiermee kan een flinke kostenbesparing en reductie van de papierlast voor alle bedrijven in de maritieme keten worden gerealiseerd, zonder afbreuk te doen aan de veiligheid zelf.

Echter, de huidige Mutual Recognition lijst bevat slechts 70 Type Approval producten, componenten en materialen. Erger nog, er zijn sinds de inwerkingtreding van de verordening slechts 140 Mutual Recognition certificaten uitgereikt (stand maart 2019). Meer informatie over het aanvraagproces van een MR certificaat vindt u hier: http://www.euromr.org/Guidance%20for%20Mutual%20Recognition

Netherlands Maritime Technology (NMT) blijft zich actief inzetten bij de Europese Commissie om de klassebureaus zo ver te krijgen dat deze harmonisatie nu verder wordt doorgezet. NMT wil bereiken dat de sector meer inspraak krijgt op de lijst met componenten die in aanmerking komen voor een MR-certificaat, dat deze lijst sneller wordt uitgebreid en dat er ook componenten op komen te staan die onderdeel zijn van essentiële systemen. Hierover vindt nauw overleg plaats met de Europese koepel organisatie SEA Europe en met klassebureaus zelf.