Enthousiasmeren voor carrière in maritieme technologie

Netherlands Maritime Technology acht voldoende instroom van jongeren en werkenden in de maritieme technologie van zeer groot belang. Een bijdrage leveren aan deze instroom doet Netherlands Maritime Technology door middel van het aangaan van partnerships en door deelname aan diverse projecten, waarbij het promoten van werken in de maritieme branche centraal staat. Specifiek voor werkenden die nieuw zijn in de maritieme sector, biedt Netherlands Maritime Technology een aantal trainingen aan.

Partnerships

Meer over de partnerships vindt u onder Strategische samenwerking.

Projecten

  • Maritime Innovation Experience
  • Studiebeurzen Maritime Technologie van Topsector Water & Maritiem
  • Wereld Water College

Trainingen

  • Maritieme Introductie
  • Scheepsbouw voor niet-scheepsbouwers
  • Jachtbouw voor niet-jachtbouwers