Fibre Reinforced Plastics

Zoals omschreven in het Innovatiecontract ‘Nederland: de maritieme wereldtop!’ liggen er kansen om lichtgewicht constructiematerialen toe te passen. De positieve eigenschappen van deze lichtgewicht materialen kunnen leiden tot reductie van brandstofkosten, minder waterverplaatsing en minder onderhoud. Om innovaties op dit gebied mogelijk te maken zet Netherlands Maritime Technology (NMT) zich in voor het gebruik van Fibre Reinforced Plastics in zeegaande schepen onder het SOLAS >500GT.

Dossierhouder

Momenteel zijn IMO eisen aangaande brandveiligheid zeer stringent en wordt, met uitzondering van staal, brandbaar scheepsbouwmateriaal uitgesloten voor gebruik. NMT levert binnen de IMO een grote bijdrage om, op case-by-case basis, het gebruik van Fibre Reinforced Plastics per vlaggenstaat toe te laten staan. NMT heeft voor deze vlaggenstaten tevens een technische guideline opgesteld. Hoewel aan alle veiligheidseisen kan worden voldaan, zijn er nog nauwelijks schepen van composiet onder SOLAS goedgekeurd. NMT tracht hier verandering in te brengen.

NMT organiseert in samenwerking met Vereniging Kunststof Composieten Nederland en de HISWA, diverse activiteiten om kennis uit te wisselen. Een voorbeeld is het magazine Composieten, dat eenmalig is uitgegeven. U kunt het magazine hier inzien.