Lichtgewicht materialen in de scheepsbouw

Lichtgewicht materialen (waaronder composiet) bieden de maritieme sector veel kansen die kunnen leiden tot reductie van brandstofkosten, minder waterverplaatsing en minder onderhoud. Deze technologie kan daarmee ook een grote bijdrage leveren aan vergroten van de efficiëntie van schepen en het behalen van de klimaatdoelstellingen door verlagen van emissies. Echter houdt de regelgeving en onbekendheid met de materialen zelf de sector nog tegen om dit breed toe te passen. Momenteel zijn IMO-eisen aangaande brandveiligheid zeer stringent en wordt, met uitzondering van staal, brandbaar scheepsbouwmateriaal uitgesloten voor gebruik. Als gevolg daarvan zijn er nog nauwelijks toepassingen van composietmaterialen in de commerciële zeevaart onder SOLAS >500GT.

NMT onderneemt al sinds 2014 activiteiten om meer lichtgewicht materialen toegepast te krijgen in de maritieme sector, een korte opsomming:

  • 2014: Seminar ‘Composiet of niet’ i.s.m. Vereniging Kunststof Composieten Nederland (VKCN)
  • 2014: MIIP Verkenning naar haalbaarheid Platform Maritieme Composieten
  • 2015: MIIP Onderzoek naar composiet-staal verbindingen
  • 2015: Publicatie Magazine composieten
  • 2015-2017: Bijdrage aan ontwikkeling IMO guidelines voor beoordeling van composiet toepassingen op schepen. Dit heeft in 2017 geleid tot de publicatie van IMO Circular MSC.1-Circ.1574 – “Interim Guidelines For Use Of Fibre Reinforced Plastic (FRP) Elements Within Ship Structures”. Een waardevol hulpmiddel voor overheden en klassebureaus bij de beoordeling van nieuwe toepassingen.
  • 2017-2021: NMT is deelnemer in EU Horizon 2020 project RAMSSES , waarbij NMT het werkpakket over Wet en Regelgeving leidt. Doel van het project is de technologie te demonstreren en een ‘fast-track-to-approval’ te ontwikkelen waarmee de toepassing van composieten sneller haar weg naar de markt kan vinden.
  • 2018: NMT is een samenwerking aangegaan met CompositesNL (branchevereniging voor composiet technologie, opvolger van VKCN), waarbij we samen optrekken in de lobby om composiet toegepast te krijgen en actiever kennis willen gaan delen tussen CompositesNL en NMT.
  • 2019: Waar de maritieme sector samen met de overheid een werkprogramma maritieme strategie en zeehavens kent, heeft CompositeNL een Nationale Samenwenwerkingsagenda Composiet geschreven. NMT heeft samen met enkele leden bijgedragen aan het maritieme hoofdstuk in deze agenda. Op 13 maart 2019 heeft de Secretaris-Generaal van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de agenda in ontvangst genomen tijdens de grootste Composietbeurs van Europa in Parijs en erkent dat Composiet een van de sleutel technologieën is die een bijdrage kan leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Op het wensenlijstje van NMT staat nog de ontwikkeling van een cursus composiet voor maritieme toepassingen, hiervoor zijn enkele verkennende gesprekken met CompositesNL gestart.