Garantieregeling Scheepsnieuwbouw Financiering

De Garantieregeling Scheepsnieuwbouw Financiering (GSF) is op 7 maart 2013 in werking getreden. De GSF is een voorfinancieringsregeling voor Nederlandse scheepswerven die specifiek is bedoeld om voldoende financieringscapaciteit te creëren. De regeling geeft zekerheden aan banken voor de bouwfinanciering van schepen, waardoor een werf meer kans op financiering van een bouwproject heeft. Anno 2014 is de wijze van het financieren van schepen echter veranderd. Binnen het gehele financieringstraject is het niet meer alleen de voorfinanciering die de grootste problemen geeft, maar is er ook veel moeite bij het verkrijgen van nafinanciering. Hierbij gaat het meestal om langlopende kredieten van 7 tot 8 jaar. Banken zijn vanwege de aangescherpte regelgeving echter zeer terughoudend in het verstrekken van kredieten en garanties. Bovendien is de risicobeoordeling van kleinere en middelgrote werven ongunstiger geworden. Het is dus van belang om te kijken naar het totale financieringspakket. Het gebruik van de regeling is tot nu toe beperkt en wordt voortdurend door NMT en de overheid geëvalueerd.