Green Deal binnenvaart, zeevaart en havens

Op 11 juni 2019 was NMT een van de ondertekenaars van de Green Deal tussen de maritieme sector en minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. In de deal is afgesproken dat de CO2-uitstoot van de zeevaart in 2050 met minstens 70% is verminderd ten opzichte van 2008. Voor de binnenvaart is afgesproken dat zij in 2050 emissievrij en klimaatneutraal zijn. Ambitieuze doelen die passen bij een ambitieuze sector.

Position paper

De ondertekening is vooraf gegaan door een intensieve onderhandelingsperiode met het ministerie en de andere betrokken partijen. Daarbij was het position paper met uitgangspunten en maatregelen voor NMT de basis van de onderhandelingen. Dit document is in april 2018 tot stand gekomen tijdens een ledenbijeenkomst.

Samenwerking met KVNR

NMT is gedurende het proces samen opgetrokken met de redersvereniging (KVNR). Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ziet ons als belangrijke gesprekspartners. Dat blijkt wel uit het feit dat NMT en KVNR samen flink wat werk hebben verzet voor het ministerie om tot een goede basistekst van het zeevaartdeel van de Green Deal te komen. Deze basistekst is vervolgens het uitgangspunt geweest voor alle betrokkenen tijdens de onderhandelingen.

Belangrijkste successen

Er zijn concrete afspraken gemaakt over validatie van effecten van duurzame maritieme oplossingen, de rol van de overheid als launching customer, de vergroening bij offshore werkzaamheden en de financiering van schonere schepen. Zeker de afspraak over validatie is cruciaal voor de verduurzaming van de sector. De overheid investeert de komende 5 jaar jaarlijks 1 miljoen euro zodat duurzame maritieme oplossingen gevalideerd kunnen worden door onafhankelijke kennisinstituten. Zo hebben bedrijven hard bewijs in handen dat het door hen ontwikkelde product ook echt werkt.

Verder zijn er afspraken gemaakt over:

  • de ontwikkeling en aanschaf van emissieloze schepen door de Rijksrederij en de Marine. De kennis die hier de komende jaren mee wordt opgedaan is van cruciaal belang voor het maritieme bedrijfsleven;
  • duurzaamheid wordt een belangrijk criterium bij de aanbesteding van offshore werkzaamheden. Aannemers die lagere emissies realiseren krijgen een preferente positie;
  • voor de binnenvaart zijn afspraken gemaakt over het opzetten van een verduurzamingsfonds van 15 miljoen euro en een labelsysteem waarbij de emissies van motoren in de praktijk worden gemeten.

Wil je meer weten over de afspraken die zijn gemaakt in de Green Deal?

Neem dan contact op met Sander den Heijer via heijer@maritimetechnology.nl.