Hervorming van de WTO – kansen voor een Global Level Playing Field

Op 18 September 2018 verscheen het conceptvoorstel van de Europese Commissie over de hervorming van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Het doel van de WTO is om de wereldhandel te reguleren en handelsbelemmeringen weg te nemen. Daarnaast kan de WTO optreden als geschillenbeslechter bij handelsruzies tussen haar lidstaten.

De WTO in crisis

De VS blokkeren echter al enige jaren de aanstelling van WTO-rechters.  Als hier geen verandering in komt zal de WTO in december 2019 niet langer voldoende rechters hebben om bindende uitspraken te doen. In dat geval is de organisatie niet langer in staat om haar eigen regels te handhaven.

Echter, het gebrek aan rechters is slechts een symptoom van een dieperliggend probleem. De huidige regelgeving biedt namelijk maar weinig tegenwicht aan marktverstorende subsidies en het onder de kostprijs aanbieden van schepen (injurious pricing). Voor de specifieke handelsproblemen van onze sector zijn de huidige WTO regels überhaupt niet effectief.

Wereldleiders onderhandelen over hervorming

Gelukkig praten de wereldleiders, onder aanmoediging van de EU, nu intensief over de broodnodige hervormingen. De meningen hierover zijn vooralsnog sterk verdeeld, maar begin december 2018 gaven de G20-leden hun volle steun aan de onderhandelingen.

Lobby van NMT en SEA Europe

SEA Europe heeft dit momentum direct aangegrepen om te lobbyen voor hervormingen die de Europese maritiem-technologische sector ten goede komen. Hoewel de onderhandelingen complex zijn en zo’n drie jaar kunnen duren is dit hét moment om invloed te kunnen uitoefenen. Als de Europese maritiem-technologische sector voor elkaar wil krijgen dat de grote scheepsbouwlanden in Azië inclusief China zich aan wereldwijde handelsregels committeren dan moeten we deze kans met beide handen aangrijpen. NMT ondersteunt SEA Europe dan ook volledig in deze lobby.

Om de kans op succes te vergroten werkt SEA Europe samen met een alliantie van Europese maakindustrie, AEGIS Europe, aan een gezamenlijke industrie-positie voor de Europese instituties. Tegelijkertijd brengt SEA Europe ook de specifieke problemen voor onze eigen sector onder de aandacht bij de Europese instituties.

Op 6 december 2018 is een brief verstuurd aan de Directeur-Generaal van het Europese handelsministerie van de Europese Commissie (EC) waarin SEA Europe enerzijds steun uitspreekt voor de WTO onderhandelingen en anderzijds opsomt welke WTO-hervormingen noodzakelijk zijn om een global level playing field mogelijk te maken voor de maritiem-technologische sector.

De belangrijkste boodschappen van SEA Europe in deze brief zijn:

  • Dat de WTO regels effectiever moeten optreden tegen marktverstorende subsidies;
  • dat WTO leden veel transparanter moeten zijn over hun subsidies en vaker moeten notificeren
  • dat staatsgestuurde bedrijven in grote scheepsbouwlanden die de regels aan hun laars lappen veel effectiever aangepakt moeten kunnen worden via de WTO
  • Dat de bestaande anti-dumping regels moeten worden aangepast, omdat die nu ontoereikend zijn om de problematiek van injurious pricing in onze sector aan te pakken.