Jones Act ernstige vorm van protectionisme

Door de Jones Act is de Amerikaanse scheepsbouwmarkt al bijna 100 jaar een gesloten bolwerk. Tijdens de TTIP-onderhandelingen tussen de VS en de EU, om een Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag af te sluiten, leken er politiek momentum om de Jones Act op bepaalde punten te versoepelen. Het NMT Brussels Office heeft dat moment met beide handen aangegrepen en is i.s.m. SEA Europe een zeer actieve lobby gestart. De EU is dankzij de lobby van NMT met de Amerikanen gaan onderhandelen over versoepeling van de Jones Act, maar de Amerikanen gaven weinig ruimte. Om die reden vertrok een delegatie vanuit SEA Europe, waaronder twee NMT-vertegenwoordigers, naar de Verenigde Staten om te spreken met voor- en tegenstanders van deze dubieuze regelgeving. De hoop was gevestigd op een kleine doorbraak. Lees hier meer over dit bezoek aan de Verenigde Staten.

Voordat we succes konden boeken zijn de TTIP-onderhandelingen in januari 2017 met de komst van Trump voortijdig stukgelopen. Daarbij lijkt hervorming van de Jones Act nu verder weg dan ooit. We blijven de zaak monitoren totdat het politieke momentum weer terug is.

Na het stopzetten van de TTIP-onderhandelingen, staat het Jones Act debat nu op een laag pitje. Toch laait de Jones Act discussie zo nu en dan weer op.

Puerto Rico na de storm

Op 20 september 2017 richtte orkaan Maria een ravage aan in Puerto Rico, met een humanitaire noodsituatie tot gevolg. Het was in eerste instantie echter moeilijk om hulp te bieden aan de bevolking. Alleen schepen die aan de strenge eisen van de Jones Act voldeden mochten hulpgoederen vervoeren. Acht dagen later, na hevige maatschappelijke druk, gaf Trump toe en stelde Puerto Rico tijdelijk vrij van de Jones Act. Opvallend is dat Trump in eerste instantie niets van een vrijstelling voor Puerto Rico wilde weten en daarbij zelfs toegaf dat zijn standpunt was ingegeven door de Jones Act lobby. Naast de discussie rond orkaan Maria, is de Jones Act de afgelopen tijd bekritiseerd omdat deze wetgeving de ontwikkeling van de Amerikaanse offshore-sector belemmert en nadelige gevolgen heeft voor scheepsveiligheid.

Made in America Shipbuilding Act

Nog meer bedreigingen van de vrije handel zijn gesignaleerd. Op 23 april 2018 introduceerde de Democratische senator Baldwin, uit de staat Wisconsin, namelijk de Made in America Shipbuilding Act in de commissie voor Homeland Security and Governmental Affairs van het Amerikaanse congres. Eén van de doelen van dit voorstel is ervoor te zorgen dat federaal aanbestede schepen voor 100 procent uit Amerikaanse onderdelen gaan bestaan. De Amerikaanse markt is door de Jones Act al vrijwel afgesloten voor buitenlandse werven. Als dit voorstel erdoor komt, zal het ook voor maritieme toeleveranciers moeilijker worden om naar de VS te exporteren. Vooralsnog lijkt de kans dat het voorstel erdoor komt echter niet zo groot. Lees hier verder

Wat is de Jones Act?

Door de Jones Act is de Amerikaanse scheepvaartsector al sinds 1920 afgesloten van de rest van de wereld. Het gaat om een ernstige vorm van protectionisme en verstoring van de vrije markt. De Jones Act vereist dat al het ‘coast-wise trade’ scheepsvervoer voor goederen en personen in de VS uitgevoerd dient te worden door schepen die in de VS zijn gebouwd, onder een VS-vlag varen, in het bezit zijn van Amerikanen en worden bemand door Amerikanen. Het gevolg is dat de Europese scheepsbouwindustrie, inclusief scheepsreparatie en onderhoud, effectief is uitgesloten van de verkoop van schepen aan de Amerikaanse markt. Ook is de binnenlandse maritieme vervoersmarkt afgesloten voor buitenlandse reders. Het oorspronkelijke doel van de wet was de bescherming van de binnenlandse koopvaardijvloot, maar dit heeft inmiddels geresulteerd in een Amerikaanse scheepsbouwindustrie die niet langer in staat is te concurreren met de rest van de wereld. Het Amerikaanse marktaandeel is gezakt van 10% naar 1%. De bouwkosten voor de grotere zeeschepen zijn 2 à 3 keer hoger dan het gemiddeld wereldmarktniveau. Daarbij is er een gebrek aan gespecialiseerde schepen, omdat de binnenlandse markt zelf niet in de bouw kan voorzien. Ook is er onvoldoende goedgeschoold personeel aanwezig door een gebrek aan high-tech orders waarmee kennis wordt opgebouwd.

Deze update is van 31 oktober 2018