Marktverstorende maatregelen Zuid-Korea

De scheepsbouw wordt wereldwijd door veel landen als een strategische sector gezien. Enkele van deze landen investeren daarom enorme hoeveelheden publiek geld in de sector, met een verstoring van de markt tot gevolg.

Eén van de hoofdveroorzakers van marktverstoringen in de internationale scheepsbouwmarkt is Zuid-Korea. De Zuid-Koreaanse overheid geeft momenteel op verschillende manieren staatssteun aan haar scheepsbouw. Zo verstrekken Zuid-Koreaanse staatsbanken leningen onder de marktprijs aan noodlijdende werven. Met name Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering heeft op deze manier aanzienlijke steunbedragen ontvangen. Verder worden er, onder het mom van milieuvriendelijkheid, subsidies verstrekt aan vervangingsprogramma’s voor schepen die aan bepaalde klimaateisen voldoen. Deze schepen moeten dan wel op Koreaanse werven gebouwd worden.

Op basis van een soortgelijk rationale kunnen Zuid-Koreaanse maritieme toeleveranciers ook staatssteun ontvangen. In juni 2018 werd bekend dat maritieme toeleveranciers subsidies kunnen ontvangen, wanneer hun producten bijdragen aan de implementatie van bepaalde IMO-richtlijnen. Dit soort duurzaamheidsmaatregelen lijkt op het eerste gezicht misschien nobel, maar buitenlandse werven en toeleveranciers kunnen niet van deze steunmaatregelen gebruikmaken. Daarom gaat het hier toch om een verstoring van het internationale level playing field.

Momenteel onderneemt Europese koepelorganisatie SEA Europe samen met NMT de volgende acties tegen Zuid-Koreaanse staatssteun:

  1. Zuid-Korea aangesproken op schending handelsverdrag

Op gezamenlijk aandringen van SEA Europe en de Europese redersvereniging ECSA spreekt de Europese Commissie Zuid-Korea aan op de steunmaatregelen die dit land verstrekt aan haar industrie. De boodschap hierbij is dat staatssteun indruist tegen de regels van het handelsverdrag tussen de EU en Zuid-Korea.

  1. WTO-zaak tegen Zuid-Korea

In november 2018 is Japan via de Wereldhandelsorganisatie (WTO) een procedure gestart tegen Zuid-Korea. De consultatiefase is net afgelopen. Dat wil zeggen dat Japan en Zuid-Korea er niet in zijn geslaagd om binnen twee maanden tot een gezamenlijke oplossing te komen. Gedurende de consultatiefase heeft Japan bewijsstukken aangeleverd om hun klacht te onderbouwen. Op aandringen van SEA Europe en ECSA heeft de EU zich ook aangesloten bij de klacht van Japan tegen Zuid-Korea. Nu de consultatiefase is afgelopen, zal Japan hoogstwaarschijnlijk haar klacht voortzetten. Hiervoor zal Japan binnenkort vragen voor het opzetten van een panel.

Ervaringen delen

NMT kan de lobby tegen marktverstorende maatregelen door Zuid-Korea kracht bijzetten met voorbeelden uit de praktijk. Heb jij ook last van oneerlijke concurrentie uit Zuid-Korea of heb je gebrekkige markttoegang in dit land? Deel dan je ervaringen anoniem met Harriët Slager van NMT, die in Brussel dit dossier nauwlettend volgt.