Microplastics

De laatste tijd is er in de media veel aandacht voor de ‘plastic soup’, een grote verzameling van drijvend plastic. Het overgrote deel van het aangetroffen plastic in zee en langs de kust bestaat uit grote stukken plastic als flessen, tassen of verpakkingsmateriaal. Het plastic afval kan echter ook bestaan uit versnipperde stukken of hele kleine deeltjes plastic afkomstig van afgebroken stukken plastic. Dit wordt ook wel microplastics genoemd.

Op dit moment wordt veel onderzoek gedaan naar de effecten van deze microplastics op organismen in de oceanen. Als mogelijke bronnen, die deze vervuiling in de oceaan veroorzaken, worden onder andere synthetische kleding, afval van autobanden en verflagen van schepen genoemd. Of de plastics die in zee gevonden zijn, dezelfde zijn als de bolletjes die soms in coatings, rubberbanden of cosmetica zitten staat nog niet vast.

Nederland was in het eerste half jaar van 2016 voorzitter van de Europese Unie. In deze positie nam Nederland onder andere microplastics mee als agendapunt met prioriteit.

NMT volgt ontwikkelingen

Netherlands Maritime Technology volgt de berichten aangaande microplastics en neemt dit serieus. De afgelopen maanden heeft NMT diverse overleggen gevoerd met stakeholders en in december 2015 is een conferentie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) bijgewoond over het reduceren van microplastics in het milieu. Tijdens de conferentie werd, aan verschillende EU ministeries en vertegenwoordigers uit diverse industrieën, een onderzoeksrapport gepresenteerd aangaande de herkomst van microplastics. In dit onderzoek zijn 4 industrieën/producten gedefinieerd die de meeste microplastics emitteren: autobanden, cosmeticaproducenten, textielindustrie en maritiem onderhoud. Netherlands Maritime Technology heeft tijdens de conferentie input gegeven namens de maritiem-technologische sector. Er was consensus dat bij Nederlands maritieme bedrijven een minimale emissie te verwachten is door verplichte branchebrede werkvoorschriften.

De verwijderde verflagen van schepen worden als mogelijke bron gezien voor microplastics in de oceaan. Duidelijk is dat er in verf polymeren zitten en deze een basis vormen voor microplastic. Er is echter nog geen alternatief voor handen. Gezamenlijk met de verfindustrie zet Netherlands Maritime Technology zich in de toekomst in voor innovatie in verfproducten.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Sander den Heijer, Sector Manager bij Netherlands Maritime Technology.