OECD Working Party 6

Binnen de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO, in het Engels OECD) streeft de Working Party 6 on Shipbuilding (WP6) naar eerlijke marktcondities. WP6 bevordert tevens de transparantie tussen landen door verzameling en analyse van data en spreekt met niet-OECD-landen zoals China over belangrijke markt ontwikkelingen.  

Wereldwijd bindend scheepsbouw verdrag
Er is jaren onderhandeld over een bindend global shipbuilding agreement om een wereldwijd speelveld te realiseren. China (geen lid OESO) deed ook mee aan de onderhandelingen.
In december 2019 zijn de onderhandelingen definitief stukgelopen vnl. door tegenwerking van Zuid-Korea. Het lijkt inmiddels onmogelijk om nog tot een bindende overeenkomst te komen binnen de OESO en dat is problematisch omdat er geen enkele andere bindend instrument bestaat waar we wereldwijd eerlijke beprijzing van schepen en toepassing van staatssteunregels kunnen afdwingen. 

De OESO Sector Overeenkomst inzake Export Kredieten voor Schepen (SSU)
In de SSU zijn de gezamenlijke regels vastgelegd voor de overheidsgesteunde exportkredieten voor schepen. De regels gaan vooral over de rente tarieven en de loopduur.
De meest recente update van de SSU is uit 2008. De tekst kan je hier vinden: SSU 2008
Het grootste probleem is dat China niet aan de SSU gebonden is en dat de partijen die er wel aan gebonden zijn de regels verschillend interpreteren waardoor er ook geen level playing field is binnen Europa.

Peer review van de Nederlandse Scheepsbouw Industrie
Onlangs heeft NMT op uitnodiging van het Ministerie van EZK bijgedragen aan een zogeheten Peer Review over de NL-se scheepsbouwindustrie. Dit rapport is geschreven en uitgegeven door de OECD – OCDE Het rapport beschrijft de staat van de Nederlandse industrie, de sterktes en zwaktes, en gerelateerd overheidsbeleid. Het is één van de meest allesomvattende studies over de Nederlandse scheepsbouwindustrie tot nu toe. Het rapport kunt u hier vinden: 2020 Peer Review of the Dutch Shipbuilding Industry  

Standpunt NMT over OESO WP6                                                                                                                                       NMT realiseert zich dat er nooit op tijd een bindend scheepsbouw verdrag zal worden uit onderhandeld. Echter, de OESO WP 6 is op dit moment het enige internationale forum waar alle scheepsbouwlanden ter wereld samenkomen en informatie over de markt uitwisselen.  

 

Link naar OECD WP6: Wat doet de OESO WP6? 

Bron foto: OECD