Onderwijskwaliteit WO

De meeste academisch gevormde medewerkers bij maritieme bedrijven hebben een studie gevolgd aan Technische Universiteiten in Delft, Eindhoven en Twente. De Technische Universiteit Delft (TU Delft) levert het grootste aandeel afstudeerders, vooral in de richtingen Maritiem en Transport Technologie en Werktuigbouwkunde. De master Offshore Technologie heeft de laatste jaren een forse groei doorgemaakt en levert ook afgestudeerden aan de maritieme sector.

Door de toegenomen belangstelling voor technische studies en de goede perspectieven op een baan na de studie groeit het aantal studenten sterk. Die groei was zo sterk dat in 2013 een numerus fixus bij de afdeling Werktuigbouw is ingesteld, omdat de afdeling de toevloed aan studenten niet kon verwerken. Ook voor de afdeling Maritiem en Transport Technologie dreigt een dergelijke maatregel noodzakelijk te worden. Netherlands Maritime Technology heeft begrip voor de maatregelen, vooral als door selectie aan de poort de kwaliteit van de studenten toeneemt. Tegelijk pleit zij voor maatregelen om een structureel hoger aantal studenten te kunnen accommoderen. De vraag naar maritiem geschoolde academici zal de komende jaren onverminderd hoog blijven.

Middels deelname aan de beroepenveldcommissie heeft Netherlands Maritime Technology invloed op het onderwijs aan de afdeling Maritiem en Transport Technologie van de TU Delft. Zij geeft bijzondere aandacht aan de afstemming van het onderwijsaanbod op de behoeften van het bedrijfsleven.

Leerstoel Scheeps- en Offshore constructies

Wegens bezuinigingen kon geen leerstoel op het vakgebied ‘maritieme en offshore constructies’ gefinancierd worden. Kennisontwikkeling en opleiding op dit vakgebied is echter essentieel voor de maritieme en offshore industrie, waarin zwaar belaste en complexe constructies ontworpen worden. Op initiatief van Netherlands Maritime Technology is daarom een aantal bedrijven bereid gevonden om deze leerstoel tot 2016 te financieren. De bedrijven vinden dit een ongewenste situatie en pleiten voor het opnemen van deze leerstoel in de reguliere formatie van de afdeling.