ARCHIEF

Ontluchtingskappen

Schepen die varen of gebouwd zijn onder Nederlands vlag mogen ten behoeve van de lekstabiliteitsberekeningen (SOLAS 2009) de ontluchtingskappen als niet leiden tot ‘progressive Flooding’ beschouwen. Dit levert een groter laadvermogen op dan wanneer de ontluchtingskap als weerdicht zou mogen worden beschouwd.

Dit was niet officieel vastgelegd als IMO-equivalent maar een ongeschreven uitzonderingsregel. De ontluchtingskappen worden door de Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) als waterdicht beschouwd terwijl de IMO definitie stelt dat dit niet zo is.

De Inspectie en het beleid Leefomgeving en Transport van het Verenigd Koninkrijk, de MCA, had grote moeite met deze uitzonderingsregel en eiste van Nederland dat deze wordt ingetrokken. Netherlands Maritime Technology heeft jaren gevochten voor deze uitzonderingsregel. Het behalen van een officieel IMO equivalent in samenwerking met KVNR, ILT en het ministerie van Infrastructuur en Milieu was eind 2015 het prachtige resultaat.

Kort daarop werd op 1 juni 2016 de Nederlandse IMO (International Maritime Organization) interpretatie op ontluchtingskappen officieel.