Platform Schone Scheepvaart

Platform Schone Scheepvaart

Het doel van het Platform Schone Scheepvaart is het reduceren van emissies van schepen op een wijze die de concurrentiepositie en bedrijfsvoering van de Nederlandse maritieme sector ten goede komt of niet schaadt. Het uitgangspunt van het platform is dat milieu en economie samen kunnen en moeten gaan.

Het platform bevordert samenwerking en kennisdeling over emissiereductie, heeft een adviesrol naar de sector en organiseert expertmeeting en seminars. Op de website van het platform is tevens een overzicht te vinden van relevante wet- en regelgeving.

Netherlands Maritime Technology (NMT) is partner van het Platform Schone Scheepvaart sinds de start van het platform in 2007. Andere partners zijn: KVNR, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, MARIN,TNO en Stichting de Noordzee. In het netwerk werken zowel werven als toeleverende bedrijven aan duurzame oplossingen, zoals emissie reducerende technieken. Om kennis te delen en samenwerking te bevorderen leveren zij een actieve bijdrage aan de activiteiten van het platform, zoals de verschillende seminars.

Het terugdringen van emissies wordt op deze wijze aangepakt door de sector zelf, dankzij samenwerking met milieuorganisaties en door zowel het bedrijfs- als het milieubelang te verenigen. Kijk voor meer informatie op http://www.schonescheepvaart.nl/.