Regionale arbeidsmarktdynamiek

Al enkele jaren kent Netherlands Maritime Technology een Human Capital Commissie, die niet alleen adviseert bij het bepalen van de speerpunten, maar ook gevraagd en ongevraagd advies geeft over HR-thema’s zoals onderwijskwaliteit, ontwikkeling van personeel, duurzame inzetbaarheid, verenigingsprojecten en activiteiten op het gebied van Human Capital.

De onderwijsinfrastructuur, maar ook de arbeidsmarktdynamiek, zijn regionaal zeer verschillend. Daarom is in 2014 besloten de commissie te splitsen in twee divisies, voor West en Noord, om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van leden en recht te doen aan deze verscheidenheid. Beide commissies bestaan uit een gedegen afspiegeling van de verenigingsachterban (zowel werven als maritieme toeleveranciers en dienstverleners) en per bedrijf participeren zowel opleidings/onderwijsmanagers als HR-managers.