Scheepsrecycling

De ontmanteling van schepen vindt veelal plaats op een helling, in een dok of op een strand. Het grootste deel van de schepen wordt gesloopt op de stranden van India, Bangladesh en Pakistan. De manier waarop schepen worden ontmanteld geeft echter ruimte voor verbetering, ter bescherming van de werknemers in deze industrie en het milieu.

Middels wetgeving trachten de IMO (International Maritime Organization) en de Europese Unie de omstandigheden waarin schepen worden ontmanteld te reguleren. Het IMO verdrag is nog niet geratificeerd en derhalve nog niet verplicht, de Europese Unie verordening op dit onderwerp is in 2013 van kracht geworden.

EU verordening

De verordening van de Europese Unie op dit onderwerp (EU 1257/2013) is van toepassing op alle schepen die een vlag van een lidstaat van de Europese Unie voeren en stelt algemene vereisten aan scheepseigenaren. Een schip mag bijvoorbeeld uitsluitend bij een scheepsrecyclinginrichting ontmanteld worden die op de Europese lijst van goedgekeurde inrichtingen staat vermeld. Het streven is om deze lijst einde 2016 beschikbaar te hebben.

Voor scheepswerven vereist de verordening dat bij oplevering van nieuwbouwschepen een inventaris van gevaarlijke materialen (Inventory of Hazardous Materials (IHM)) moet worden opgeleverd. Deze verplichting geldt ook voor schepen die een niet-Europese vlag voeren en een Europese haven of ankerplaats aandoen.

Standpunt NMT

NMT wil misstanden op de stranden in Zuid-Oost Azië voorkomen en ondersteunt hierom het IMO Hong Kong-verdrag en de richtlijnen van de EU verordening (EU 1257/2013 Ship Recycling). NMT onderstreept dat duurzame scheepsbouw begint bij het ontwerp en op de productievloer. Een Nederlands geproduceerd schip is ‘een gouden olifant’ die iedereen met liefde en zorg uit elkaar wil halen.

Nederlandse nieuwbouwwerven zullen tussen 31 december 2015 en 31 december 2018 hun schepen moeten opleveren met een inventaris van chemische stoffen, conform het EU 1257/2013 verdrag. Zodra de definitieve datum voor de IHM bekend is deelt NMT dit onder haar leden.