Zwaveloxiden (SOx)

Scheepsbrandstof bevat vaak veel zwavel. Strengere regelgeving aangaande zwavel in scheepsbrandstof is op 1 januari 2015 in werking getreden. Vanaf dat moment geldt er op de Noord- en Oostzee een maximale uitstoot van zwavel van 0,1%. Dit gebied is een zogenaamde Sulphur Emission Control Area (SECA). Dit percentage is alleen te behalen door toepassing van uitlaatgas-was-systemen (scrubbers), door te varen op duurdere en laagzwavelige brandstof of door LNG als brandstof te gebruiken.

Netherlands Maritime Technology (NMT) heeft bedrijven die scrubbers fabriceren ondersteund met de inwerkingtreding van deze SECA. Gezamenlijk met financieringsinstellingen wordt getracht financiering van scrubberprojecten mogelijk te maken voor scheepseigenaren.

Meer informatie over SOx en de mogelijkheden om emissies te reduceren is te vinden op Platform Schone Scheepvaart waaraan NMT verbonden is als partner.