Spaans Tax Lease systeem

NMT en andere Europese scheepsbouw associaties hebben jarenlang gevochten tegen het Spaanse Tax Lease systeem. Veel van onze werven voelden orders naar Spanje verdwijnen, omdat schepen daar via een ingewikkeld fiscaal lease systeem zo’n 20-25% goedkoper waren dan in andere Europese landen. Het was een gevecht van de lange adem, maar in juli 2013 volgde eindelijk de uitspraak dat het systeem in strijd was met EU staatssteunregels. Goed nieuws dus voor NMT!
Betrokken partijen die onterecht staatssteun hadden ontvangen werd opgedragen dit terug te betalen aan de Spaanse Staat. Tot op heden is dit nog niet gebeurt, omdat investeerders en economic interest groups hierover nog met elkaar overhoop liggen.  

Ook heeft een aantal betrokken partijen zich er succesvol onderuit gelobbied. NMT maakt zich daar verder niet druk over, want het doel om het ongelijke speelveld te herstellen was immers bereikt. 

Echter, de Spanjaarden zagen het slechte nieuws destijds al aankomen en zijn aan het Spaanse Tax Lease systeem gaan sleutelen. Doel was om een aangepaste versie goedgekeurd te krijgen door de EU mededingingsautoriteiten. In november 2012 keurde de toenmalige Spaanse Commissaris voor Mededinging, Joaquín Almunia, de aangepaste versie goed en verklaarde het in lijn met EU staatssteunregels. NMT ging in hoger beroep tegen deze beslissing maar verloor de strijd. 

Het prijsverschil onder het nieuwe Spaanse Tax Lease systeem (STL2) is nog steeds zo’n 18%. NMT plaatst nog altijd vraagtekens bij dit systeem.  

Ondanks gebrek aan hard bewijs hebben fiscalisten vermoedens dat STL2 niet in de haak is. Ook leden van de Deense en Noorse scheepsbouw associaties hebben last van de concurrentie en willen actie ondernemen. NMT is momenteel met hen in gesprek over mogelijke vervolgstappen.