Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw

De Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) is bedoeld om de introductie van vernieuwende duurzame technologieën in de scheepsnieuwbouw en –ombouw mogelijk te maken. Technologieën die bedoeld zijn voor de structurele verlaging van CO2-uitstoot en andere schadelijke emissies, aan boord van verschillende scheepstypen voor zee en binnenwateren, maar ook aan boord van mobiele offshore eenheden. Andere oplossingen die bijdragen aan de duurzame inzet van het schip gedurende de levensduur, vallen tevens onder de regeling.

Investeringen in schone technologie

De SDS-regeling biedt oplossingen voor het knelpunt, dat investeringen in schone technologie vanwege de moeilijke marktomstandigheden en de zware internationale concurrentie, veel te traag op gang komen. De scheepvaart is per vervoerstonmijl een schone vervoersmodaliteit, maar kan veel schoner worden. Met toepassing van schone technologie wordt een belangrijk maatschappelijk doel gediend: een lagere milieubelasting. Niet alleen langs de Nederlandse delta en kust, maar ook wereldwijd middels export.

Zeer belangrijk voor level playing field

De ordergebonden regeling draagt bij aan een gelijk speelveld binnen de Europese Unie. Evenals bijvoorbeeld de Duitse overheid kan de Nederlandse overheid met deze regeling het versneld toepassen van grensverleggende en innovatieve oplossingen door de scheepsbouwsector stimuleren. Dit geldt zowel voor unieke schepen of eerste schepen van een serie, die daarmee prototypes zijn.

Status

De Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) is 2 juni 2017 gepubliceerd in de Staatscourant en werd 15 juli 2017 opengesteld. In het eerste werd een groot aantal projectvoorstellen ingediend met een variatie aan duurzame innovaties. De vraag overschreed het beschikbare budget ruimschoots. Ook in 2018 was er sprake van een overtekening. Tot nu toe is de SDS regeling steeds met 1 jaar verlengd. Op basis van een door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uit te voeren evaluatie in het voorjaar van 2019 kan besloten worden over een eventuele langjarige voortzetting van de regeling na 2019. NMT houdt in dit kader goed contact met de Kamerleden en het ministerie van EZK.

Lees hier meer